Domáce Spoločnosť

Veľké meškanie letov bude odškodnené. Uhradiť ju musí dopravca prvého letu

Zdroj: TASR/DPA

BRATISLAVA – Zaplatiť náhradu cestujúcim za veľké meškanie na prílete druhého, prípojného letu, ktorý v rámci jedinej rezervácie zabezpečuje letecký dopravca z krajiny mimo Európskej únie (EÚ), je povinný letecký dopravca prevádzkujúci prvý let. O zodpovednosti za odškodnenie pasažierov pri letoch s priamymi prípojmi z členského štátu únie do tretej krajiny cez inú tretiu krajinu a objednaných na spoločnú rezerváciu rozhodol Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu na základe súdneho sporu v Českej republike. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdy, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

 

Jedenásť cestujúcich si v spoločnosti České aerolínie (ČSA) rezervovalo v rámci jednej rezervácie let z Prahy do thajského Bangkoku cez Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Prvý let z Prahy do Abú Zabí uskutočnili ČSA načas, druhý let medzi Abú Zabí a Bangkokom, ktorý na základe dohody o spoločnom využívaní kódu prevádzkoval dopravca Etihad Airways, však meškal na prílete 488 minút. Pri meškaní nad tri hodiny majú cestujúci nárok na náhradu podľa európskeho nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Cestujúci podali na české súdy žaloby proti ČSA o priznanie náhrady. Aerolínie spochybňujú ich dôvodnosť a odvolávajú sa na to, že im nemožno uložiť zodpovednosť za omeškanie letu z Abú Zabí do Bangkoku, keďže ho zabezpečil iný dopravca. Mestský súd v Prahe, ktorý rozhoduje o odvolaní vo veci, položil Súdnemu dvoru EÚ otázku, či sú ČSA povinné zaplatiť náhradu podľa nariadenia.

Veľké meškanie letu

“Súdny dvor dospel k záveru, že za okolností danej veci České aerolínie sú v zásade povinné zaplatiť náhradu podľa nariadenia z dôvodu veľkého meškania letu s priamym prípojom smerujúceho do Bangkoku, ktoré vzniklo na prílete, a to aj keď toto veľké meškanie vzniklo počas letu medzi Abú Zabí a Bangkokom a zodpovedajú zaň Etihad Airways,” uviedol Súdny dvor EÚ. Ten osobitne zdôraznil, že pri letoch s jedným alebo viacerými priamymi prípojmi objednanými cez jedinú rezerváciu sa prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý vykonal prvý let, nemôže brániť odvolaním sa na zlé uskutočnený neskorší let iného dopravcu.

“Nariadenie vyhradzuje prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi, ktorý splnil svoju povinnosť zaplatiť náhradu cestujúcim za veľké meškanie letu s priamym prípojom objednaným v rámci jedinej rezervácie, ktorého časť uskutočnil iný letecký dopravca na základe dohody o spoločnom využívaní kódu, právo požadovať od posledného uvedeného náhradu týchto finančných prostriedkov,” dodal Súdny dvor EÚ.