Domáce Spoločnosť Top

Väzni si prilepšia. Nárast ich platov bude stáť takmer 800 tisíc eur

Pre väzňov platia osobitné podmienky. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Od januára si väzni zarobia viac. Môže za to valorizácia platov, ktorá z rozpočtu ukrojí takmer 800 tisíc eur. Návrh predložilo na rokovanie vlády ministerstvo spravodlivosti pod vedením Gábora Gála. Ten tvrdí, že sa časť financií štátu vráti. O veľké peniaze pritom nejde. 

 

“Návrh nariadenia vlády bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože valorizácia pracovných taríf obvinených a odsúdených zaradených do práce vyžaduje zvýšenie výdavkov na pracovné odmeny obvinených a odsúdených vrátane odvodov z pracovnej odmenydo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní o 799 885  eur,” píše sa v dôvodovej správe.

Vďaka valorizácií platov odvedie väzeň viac peňazí ako úhradu za väzbu. Môže tiež väčšiu sumu poslať rodine ako výživné.

Záhradníci aj holiči

“Za obdobie jedenástich mesiacov roka 2018 bola v Zbore väzenskej a justičnej stráže dosiahnutá 72,27 percentná zamestnanosť väznených osôb, z tých ktorých je možné zaradiť do práce. Z počtu 6 413 obvinených a odsúdených zahrnutých do evidencie zamestnanosti bolo do práce za uvedené obdobie zaradených 4 634 osôb,” informoval Glob.sk Adrián Baláž zo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Škála zamestnaní pre väzňov je skutočne široká. Prihliada sa pritom na zdravotný stav, bezpečnostné hľadisko najmä pri pracoviskách mimo ústavu, využitie pracovnej kvalifikácie a plnenie cieľov programu zaobchádzania. Ide napríklad o holičov, upratovačov, kuchárov, pomocníkov v kuchyni, elektrikárov, murárov, automechanikov, kuričov, záhradníkov, ale tiež pekárov, krajčírov či pracovníkov v automobilovom priemysle.

“Na rozdiel od odsúdených, ktorí sú povinní pracovať, obvinení vo výkone väzby môžu byť zaradení do práce, ak o to požiadajú, a orgán činný v trestnom konaní alebo súd s tým súhlasí,” informuje Baláž.

Vo väznici platia jasné a prísne pravidlá. Zdroj: archív

Na veľké peniaze si však väzni rozhodne neprídu. Keďže pre nich platia osobité pravidlá, minimálna mzda sa ich nedotýka. “Za  obdobie jedenástich mesiacov roka 2018 bola dosiahnutá  priemerná mesačná pracovná odmena väznených osôb vo výške 128,37 eur,” informuje Baláž.

Zaradenie odsúdeného do práce je osobitný vzťah medzi ústavom a odsúdeným, ktorým nevzniká pracovný pomer ani iný obdobný pracovnoprávny vzťah. Zaradenie odsúdeného do práce môže ústav skončiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Väznica si voči odsúdenému zaradenému do práce plní povinnosti zamestnávateľa. Podmienky sú vždy uvedené v zmluve.

“Dosiahnutá pracovná odmena odsúdeného sa nazýva hrubou pracovnou odmenou, z ktorej sa odsúdeným vykonávajú odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Daň z príjmu sa vykonáva vtedy, ak dosiahnutá hrubá pracovná odmena odsúdeného je vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane. Zostatok je čistá pracovná odmena, z ktorej sa vykonávajú zrážky na úhradu výživného, trov výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a ďalších pohľadávok,” napísal pre Glob.sk Baláž.