Bratislava Regióny

Vallo uzatvoril zmluvu s človekom, ktorého osobne pozná. Tvrdí, že to nebol hlavný dôvod

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Primátor Bratislavy Matúš Vallo podpísal koncom februára zmluvu za 90.000 eur s advokátskou kanceláriou TaylorWessing e/n/w/c advokáti, v menej ktorej koná advokát Radovan Pala. Ten je jeden zo spoločníkov firmy a figurujú tam aj Andrej Leontiev či Ján Lazur. Predmetom zmluvy sú právne služby v mestských firmách Dopravný podnik Bratislava (DPB) a Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Bratislavské noviny upozornili, že mesto cielene oslovilo túto kanceláriu, a poukázali i na fakt, že Pala stál pri vzniku strany Progresívne Slovensko a s Vallom sa poznajú roky.

Primátor sa voči medializovaným informáciám bráni a tvrdí, že sa nikdy netajil tým, že sa s Palom osobne pozná. “Nikdy sme netajili ani to, že sme jeho kanceláriu oslovili na poradenstvo pri výkone akcionárskych práv mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta, ako sú BVS a DPB. Dôvodom kontrahovania advokátskej kancelárie Taylor Wessing vôbec nebola moja známosť s Radom Palom. Bola to jeho integrita, integrita jeho kolegu, a rovnako skutočnosť, že advokátska kancelária Taylor Wessing na Slovensku je dlhodobo hodnotená nezávislými ratingovými spoločnosťami ako jedna z najlepších,” argumentuje primátor na sociálnej sieti. Leontiev a Pala sú podľa Valla v týchto oblastiach uvádzaní medzi poprednými špecialistami na trhu právnych služieb.

Primátor tvrdí, že po nástupe na magistrát zistili, že hlavné mesto pri vtedajšom nastavení vzťahov s mestskými podnikmi nemá možnosť efektívne vykonávať akcionárske práva, najmä práva na zistenie stavu v podnikoch a ich efektívne strategické riadenie. “Bolo nútené urgentne riešiť neudržateľnú situáciu, ktorá súvisela s nehospodárnym nakladaním s majetkom mestských podnikov v dôsledku chýbajúcej kontroly zo strany mesta a vplyvov rôznych záujmových skupín,” vysvetlil. Ako tvrdí, na presadenie zmien v riadení mestských podnikov bolo potrebné, aby návrhy mali požadovanú odbornú autoritu. “To sa práve angažovaním odborníkov z Taylor Wessing podarilo dosiahnuť,” skonštatoval Vallo.

Ponuky pre ďalšie kancelárie

Deklaruje, že oslovením advokátskej kancelárie Taylor Wessing na zastupovanie neporušilo mesto žiadny zákon ani iné pravidlá obstarávania. Kontrahovaná bola podľa ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, keďže jej predmetom je civilná zákazka s nízkou hodnotou. “Na bežné právne služby mesta sme už v júli tohto roka odoslali výzvu na predkladanie ponúk 17 advokátskym kanceláriám. Momentálne vyhodnocujeme ich ponuky. Tento postup je vysoko nad rámec povinností, ktoré nám ukladá zákon o verejnom obstarávaní,” tvrdí.

Kontrakt mesta s kanceláriou Taylor Wessing platí na jeden rok alebo do vyčerpania zazmluvnenej sumy a podľa Valla nebude predĺžený. Nevylučuje však, že v budúcich sporoch mesta sa bude magistrát obracať aj na iné advokátske kancelárie, vrátane Taylor Wessing. Mesto oslovilo a podpísalo v marci zmluvu za 90.000 eur aj s advokátskou kanceláriou White&Case, kde ako spoločník figuruje Marek Staroň. White&Case zastupuje magistrát v bratislavských mestských podnikoch Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a Metro Bratislava.