Košice Regióny

Vallo spustil lavínu. Po Bratislave žiadajú o odpustenie niekoľko miliónového dlhu aj Košice

Zdroj: TASR / Františšek Iván

KOŠICE – Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček poslal v piatok list premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer–SD). V mene obyvateľov mesta ho v ňom žiada, aby aj vzhľadom na neutešený stav mestských financií vláda odpustila mestu splácanie zostatku finančnej pomoci vo výške 15,2 milióna eur. Informoval o tom košický magistrát.

Mesto Košice za predchádzajúceho primátora Richarda Rašiho uzavrelo v júli 2014 zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s ministerstvom financií v sume 20 miliónov eur. V rokoch 2016 – 2019 uhradilo mesto splátky v celkovej výške 4,8 milióna eur, čo je necelá štvrtina dlžnej sumy. Zvyšný zostatok má byť uhradený do roku 2025. Primátor v liste konštatuje, že odpustením zostávajúcich splátok sa zníži úverová zaťaženosť mesta, čím sa vytvorí priestor pre jeho väčší rozvoj v najbližších rokoch. Mesto by tak mohlo v nasledujúcich šiestich rokoch dať do rôznych investičných akcií priemerne 2,5 milióna eur ročne.

“Uvoľnené prostriedky použijeme na rozvojové projekty mesta, napríklad na pokračovanie rekonštrukcie koľajových tratí – projekt ‘Modernizácia električkových tratí 2. etapa 2. časť’, rekonštrukciu Slaneckej cesty, budovanie nových cyklistických chodníkov a na ďalšie investície v oblasti dopravy, školstva, sociálnych služieb, športovej infraštruktúry,” uviedol Polaček. Žiadosť odôvodnil aj skutočnosťou, že vláda koncom novembra schválila odpustenie podobnej návratnej finančnej výpomoci mestu Bratislava v celkovej výške desať miliónov eur. Hlavnému mestu súčasne schválila poskytnutie dotácie vo výške 14,6 milióna eur na ďalšie investičné zámery.

Nízky koeficient pre prerozdelenie podielových daní

“Košice ako druhé najväčšie mesto na Slovensku a metropola východného Slovenska rieši problémy podobného charakteru ako Bratislava. Ide hlavne o silnú koncentráciu obyvateľstva dochádzajúceho do mesta za prácou a štúdiom a zároveň žijúceho v meste mnohokrát bez trvalého pobytu. Zároveň chceme svojou žiadosťou poukázať na výrazné regionálne rozdiely predovšetkým v oblasti infraštruktúry, služieb a celkovej kvalite života obyvateľstva žijúceho v tomto regióne,” zdôraznil Polaček. Primátor v liste hovorí aj o nízkom koeficiente pre prerozdelenie podielových daní, ktorý v nedostatočnej miere zohľadňuje počet obyvateľov žijúcich v Košiciach, čo spôsobuje mestu ďalšie finančné straty. Ako ďalšie príklady uvádza spomalenie ekonomického rastu, rôzne legislatívne zmeny, ako sú napríklad zvýšenia platov zamestnancov vo verejnej službe a školstve o 10 % spolu s ďalšími novými kompetenciami pre samosprávy.

Tie spolu so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok predstavujú celkový negatívny finančný vplyv pre rozpočet mesta vo výške 18 miliónov eur. Okrem toho musí mesto v tomto a nasledujúcom roku uhradiť sumu 5,6 milióna eur za pochybenia pri realizácii projektu “Európske hlavné mesto kultúry 2013 Kasárne – Kulturpark”. Podľa informácie z Úradu vlády SR list premiérovi zatiaľ nebol doručený. “Keď príde, Úrad vlády SR sa ním bude zaoberať v zmysle štandardných postupov,” reagoval pre TASR tlačový a informačný odbor úradu.