Regióny Žilina

V Žiline pokračuje boj s nelegálnymi reklamami. Ich odstraňovanie začne už čoskoro

Zdroj: TASR / Michal Svítok

ŽILINA – V Žiline sa rozhodli pokračovať v boji s nelegálnymi reklamnými zariadeniami. Prvým krokom k zníženiu tzv. reklamného smogu bola v minulosti likvidácia billboardov na hlavnom ťahu v smere na Martin či Kysuce. Najnovšou aktivitou žilinskej radnice je odstraňovanie nelegálnych reklamných zariadení priamo v meste. Podľa informácií hovorkyne mesta Žilina Barbory Zigovej nelegálne reklamné zariadenia začnú odstraňovať po 1. októbri.

 

Reklamné pútače trápi takmer všetky krajské mestá na Slovensku, Žilinu nevynímajúc. V uliciach je množstvo reklamných plachiet, smerových firemných tabúľ či reklamných stojanov pred prevádzkami, ktoré nerešpektujú platný územný plán ani prijaté všeobecne záväzné nariadenie mesta. To zakazuje v priestore verejnej zelene umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia s výnimkou plôch, ktoré určil mestský úrad. “V boji s touto formou reklamy zostavil Stavebný úrad v Žiline v spolupráci s právnym oddelením mestského úradu návod, na základe ktorého bude postupovať od 1. októbra 2019 pri odstraňovaní reklamných zariadení. Tie najprv fotograficky a administratívne zdokumentujú a následne ich odstránia za prítomnosti mestskej polície,” uviedla hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Žilinská radnica ešte pred spustením represívnej akcie vyzýva všetky reklamné agentúry a majiteľov reklamných zariadení, ktoré sú umiestnené bez príslušného povolenia, aby zabezpečili ich odstránenie a vyhli sa tak priestupkovému konaniu. Podľa zákona o priestupkoch totiž pácha priestupky ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.

Mesto Žilina ešte za pôsobenia primátora Igora Chomu nariadilo likvidáciu billboardov popri hlavnom ťahu na Martin či Kysuce. V priebehu rokov 2016 – 2017 odstránili niekoľko stoviek nelegálnych billboardov. Plánované odstraňovanie reklamných zariadení v žilinských uliciach je pokračovaním boja proti nelegálnej reklame. “Týmto opatrením chceme znížiť výskyt reklamných pútačov, ktoré sú často nevzhľadné a kazia vizuál mesta. Reklamu v Žiline nemôžeme úplne zakázať, ale môžeme regulovať jej formu a podmienky umiestňovania, pokiaľ ide o mestské pozemky a verejné priestranstvo,” dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.