Regióny Žilina

V Žiline plánujú vytvoriť prípravný ročník základnej školy. Chcú tak riadne pripraviť dieťa na vyučovanie

Zdroj: archív

ŽILINA – Základná škola (ZŠ) na Jarnej ulici v Žiline plánuje otvoriť v budúcom školskom roku vzdelávanie žiakov v nultom ročníku. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

 

Doplnila, že podľa školského zákona je nultý ročník ZŠ určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka ZŠ.

“Hlavnou úlohou a cieľom tejto formy vzdelávania je pripraviť dieťa na riadne začlenenie do výchovno-vzdelávacieho procesu, aby zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ bez väčších problémov,” uviedol riaditeľ ZŠ Jarná Ján Kotman.

Dieťaťu podľa Zigovej tiež pomáha oboznámiť sa a lepšie si zvyknúť na školské prostredie, povinnosti a usmerňuje ho v jeho ďalšom napredovaní v rámci vzdelávania. “Vyučovanie zohľadňuje potreby žiakov a zvyčajne prebieha formou klasických vyučovacích hodín alebo vyučovacích blokov, ktoré vedú kvalifikovaní pedagógovia. Vzdelávanie sa realizuje zvyčajne priamo v budovách ZŠ, vďaka čomu je následný prechod žiakov z nultého ročníka do prvého ročníka bezproblémový, keďže už dôverne poznajú školské prostredie,” podotkla hovorkyňa mesta Žilina.

“Vzdelávací proces v nultom ročníku kladie dôraz predovšetkým na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností, rozvíjanie poznávacích procesov, rozvíjanie pracovných a sebaobslužných návykov, rozvíjanie jemnej motoriky i grafomotorických zručností či rozvíjanie esteticko-pohybových schopností. Vďaka rozvoju jednotlivých zložiek sa následne deti jednoduchšie adaptujú na výučbu v prvom ročníku,” zdôraznila zástupkyňa primátora Žiliny Barbora Birnerová.