Košice Regióny Trebišov

V trebišovskej nemocnici na budúcom urgentnom príjme začali s búracími prácami

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

TREBIŠOV – V nemocnici v Trebišove sa opäť realizujú rekonštrukčné práce, ktoré pandémia nového koronavírusu na týždne zastavila či spomalila. Robotníci v týchto dňoch začali s búraním priestorov, na mieste ktorých by mal už koncom roka vzniknúť nový urgentný príjem. Ide o jednu z investícií, ktoré nemocnica spolufinancuje z eurofondov. TASR o tom za sieť nemocníc Svet zdravia informovala Jana Fedáková.

 

“Do rekonštrukcie urgentu, ale aj modernizácie pôrodnice, vybudovania nových centrálnych operačných sál, nákupu nového medicínskeho vybavenia vrátane nového CT prístroja investujeme s pomocou eurofondov s našou spoluúčasťou viac než 7,8 milióna eur. Naším cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť i komfort našich pacientov,” uviedol riaditeľ trebišovskej nemocnice Juraj Bazár.

Pre nový urgentný príjem sa prestavujú súčasné priestory centrálneho príjmu. Na ich mieste vzniknú vyšetrovne, moderná resuscitačná miestnosť a expektačné lôžka. Pacienti tam budú pod 24-hodinovým monitoringom. Súčasťou urgentného príjmu bude aj čakáreň s recepciou. Poradie ošetrenia pacientov bude založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži.

Operačné sály kapacitne nepostačujú

Nový urgent bude úzko prepojený na rádiodiagnostické pracovisko i oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). “Budeme tak koncentrovať komplexnú urgentnú starostlivosť o pacienta na jednom mieste,” zdôraznil riaditeľ. Urgentný príjem je aktuálne presťahovaný do dočasných priestorov pôvodnej hematologickej ambulancie.

V nemocnici sa zrealizuje aj rozsiahla rekonštrukcia centrálneho operačného traktu, pribudne nová operačná sála a z dnešných piatich sál sa tak ich počet zvýši na šesť. “Súčasné operačné sály už kapacitne nepostačujú požiadavkám našich chirurgických pracovísk. Počítame s navýšením počtu pacientov a práve priepustnosť operačných sál nás pri ďalšom rozvoji limituje,” uviedol riaditeľ. Nemocnica zároveň nakúpi nové medicínsko-technické vybavenie pre operatérov aj anestéziológov.

Modernizácia poskytne väčší komfort

Komplexnou rekonštrukciou prejde aj gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie. Pre rodičky vzniknú v nemocnici nové komfortné pôrodné izby hotelového štandardu, kde bude prebiehať celý pôrod, a ktoré nahradia pôrodné sály. “Modernizácia poskytne rodičkám nielen väčší komfort a viac súkromia, ale vytvorí i podmienky pre zavedenie nových postupov v pôrodníctve,” vysvetlil Bazár.

Pred piatimi rokmi v nemocnici spojením dvoch príbuzných pracovísk vytvorili chirurgický klaster. Vďaka eurofondom chcú teraz pokračovať s internistickým klastrom, ktorý bude združovať interné a neurologické oddelenie. Pre rádiodiagnostické pracovisko nemocnica kúpi nový moderný CT prístroj, ktorý prinesie spresnenie, skvalitnenie a urýchlenie diagnostiky.