Košice Regióny

V sobotu sprevádzkujú vynovené autobusové zastávky MHD. Tie prerábali niekoľko týždňov

Zdroj: TASR –/ Františšek Iván

KOŠICE – V opätovnej prevádzke budú od soboty (27. 4.) v Košiciach viaceré autobusové zastávky, na ktorých sa v uplynulých týždňoch robili stavebné úpravy v rámci projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. Cestujúci v MHD tak budú môcť nastupovať a vystupovať na všetkých zrekonštruovaných zastávkach na Staničnom námestí. Používať budú môcť aj zastávku Krajský súd v smere na Moldavskú ulicu, Dom umenia na Štúrovej ulici v smere na Námestie osloboditeľov i zastávku SOŠ Automobilová na Moldavskej ulici v smere Spoločenský pavilón.

 

“Odovzdané zastávky budú v nasledujúcich týždňoch dopĺňané aj o informačné tabule, z ktorých sa cestujúci dozvedia aktuálne informácie o odchodoch najbližších spojov,” informoval v piatok magistrát mesta. V rámci pokračovania projektu sa v pondelok (29. 4.) o 9.00 h začne s rekonštrukciou autobusovej zastávky Miestny úrad KVP v smere na Moskovskú triedu. Stavebné práce budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérový prístup a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou.

“Pre cestujúcu verejnosť bude zriadená náhradná dočasná autobusová zastávka situovaná nad existujúcou zastávkou v zelenom páse so zabezpečeným spevnením plochy štrkovým podkladom, zvislým dopravným značením a označníkom. Ukončenie stavebných prác sa predpokladá v júni,” uviedol referát styku s verejnosťou a médiami mesta Košice.

Projekt Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sa týka celkovo 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987.556 eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, desať percent spolufinancuje štátny rozpočet a päť percent mesto Košice. Modernizácia by mala byť celkovo zrealizovaná do konca júna 2019.