Košice Regióny Rožňava

V Slovenskom krase objavili doposiaľ najstaršieho netopiera na Slovensku aj v Maďarsku

Zdroj: npslovenskykras.sopsr.sk

BRATISLAVA – Počas zimného sčítania netopierov v Slovenskom krase, ktorý sa rozprestiera na ploche 346 kilometrov štvorcových v okresoch Rožňava a Košice – okolie v Košickom kraji, objavili pracovníci Správy Národného parku (NP) doposiaľ najstaršieho netopiera na území Slovenska a Maďarska. Uviedla to na svojej internetovej stránke Správa NP Slovenský kras. Netopiera ešte v roku 1993 označili krúžkom ochranári v Maďarsku. Na základe toho vedia, že má približne 26 rokov a šesť mesiacov. Doteraz najstarší zaznamenaný netopier na území Slovenska mal 22 rokov a jeden mesiac, v Európe 30 rokov a šesť mesiacov. Ochranári v Slovenskom krase počas zimného sčítania napočítali celkovo 65-tisíc jedincov osemnástich druhov.

 

Výskyt jedinca, ktorý sa stal najstarším zaznamenaným netopierom na Slovensku aj v Maďarsku sledovali už roky. „S týmto podkovárom sa stretávame takmer pravidelne od roku 1997, v niektoré roky sa nám však ukryl. Na Slovensku má populácia podkovárov od 900 do 1 000 jedincov,“ povedal Štefan Matis zo Správy NP Slovenský kras.

Ochranári počas každoročného zimného sčítania preverujú výskyt netopierov vo viac ako sto jaskynných lokalitách. Najpočetnejším druhom v Slovenskom krase je už tradične večernica malá, pracovníci Správy NP Slovenský kras napočítali približne 60-tisíc jedincov. V Európe sú známe iba dve väčšie zimoviská, a to v Bulharsku a Rumunsku. Dlhodobo je sledovaný pokles početnosti u netopiera obyčajného a netopiera ostrouchého, čo kopíruje nepriaznivý trend aj v iných krajinách Európy.

Potrebné znalosti

Odborníci taktiež zistili veľmi malý výskyt tzv. chladnomilných druhov, medzi ktoré patrí uchaňa čierna, večernica severská či netopier fúzatý. „Na lokalitách ich tradičného výskytu, kde na začiatku tisícročia ešte dominovali, sa objavujú druhy, ktoré obľubujú práve teplejšie prostredie. Tento jav pripisujeme dlhodobého trendu otepľovania, absencii výrazných zím a zmeny mikroklimatických podmienok v jednotlivých podzemných priestoroch,” dodal Matis. Najcennejšími zimujúcimi druhmi sú podkovár južný, podkovár veľký, netopier brvitý, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný, ktoré sa v iných pohoriach Slovenska vyskytujú mimoriadne vzácne.

Zdroj: npslovenskykras.sopsr.sk

Pravidelný monitoring netopierov vykonávajú ochranári v Slovenskom krase od roku 1991. Podľa Milana Olekšáka, zoológa NP Slovenský kras, si sčítanie vyžaduje nielen znalosti týkajúce sa jednotlivých druhov, ale aj znalosť terénu a fyzickú zdatnosť. „Všetci účastníci sú rozdelení do výskumných tímov. Pri sčítaní je nutné používanie jaskyniarskej techniky, akou sú napríklad laná či lanové rebríky. V niektorých jaskyniach pritom kolegovia sčítavajú netopiere aj nad priepasťami hlbokými vyše sto metrov,“ priblížil Olekšák. Sčítanie prebieha klasickou formou zapisovania vizuálne narátaného počtu jedincov. V prípade malých jedincov, ktorí vizuálne pripomínajú machuľu, využívajú fotografovanie. Vyhotovenú fotografiu následne analyzujú v kancelárii a sčítavajú počet odfotených jedincov.

Národný park Slovenský kras bol 9. decembra 1995 zapísaný do zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území Slovenského krasu sa nachádza viac ako 1 350 jaskýň a viac než 1 500 druhov vyšších rastlín. Súčasťou národného parku je aj desať národných prírodných rezervácií, šesť prírodných rezervácií a 16 jaskýň zapísaných do zoznamu národných prírodných pamiatok.