Prešov Regióny

V Prešove budú zisťovať príjmy a životné podmienky v rómskych komunitách

Zdroj: TASR / Roman Hanc

PREŠOV – Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách v Prešove budú od stredy do 10. novembra zisťovať zamestnanci Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

 

Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, Prešov bol vybraný ako jedno z viac ako 70 miest a obcí na Slovensku do zisťovania spomenutých údajov.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v marginalizovaných rómskych komunitách (EU SILC MRK) realizuje v roku 2020 Štatistický úrad SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

“Vybrané domácnosti v Prešove navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia,” uviedol Tomek.

Podrobnejšie informácie sa môžu záujemcovia podľa jeho slov dozvedieť na webstránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 051/7735 321.