Bratislava Regióny

V Petržalke platia nové pravidlá poskytovania dotácií z rozpočtu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – V bratislavskej Petržalke platia s nástupom nového roka 2020 zmenené pravidlá podávania žiadostí o poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti (MČ). Na podporu verejnoprospešných aktivít vyčlenila samospráva v rozpočte na rok 2020 sumu 100.000 eur.

 “Asi najdôležitejšou zmenou je podávanie žiadostí o dotácie elektronickou formou, čím sa zníži byrokracia a zjednoduší systém hodnotenia žiadostí,” objasnila predkladateľka schválenej novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN), vicestarostka Jana Hrehorová. “Pravidlá po novom určujú tiež finančnú spoluúčasť žiadateľa, maximálnu výšku poskytnutej dotácie a menia sa i povinné prílohy podávané spolu so žiadosťou. Pribudne záverečná správa o realizácii projektu, ako aj podmienky propagácie mestskej časti,” dodala.

Žiadateľ o dotáciu, ktorá prevyšuje 2000 eur, a teda podlieha hodnoteniu dotačnej komisie i schváleniu miestnym zastupiteľstvom, si v žiadosti sám vyberie oblasť, v ktorej pôsobí a podľa toho sa žiadosti rozdelia do dotačných komisií. “Tie sú štyri – školská, sociálna, športová, kultúrna alebo komisia životného prostredia,” doplnila spolupredkladateľka novej smernice, poslankyňa Iveta Jančoková. Miestny úrad pripraví začiatkom januára informačné stretnutie, na ktorom predstaví, ako bude elektronické predkladanie žiadostí fungovať.

Novinka pri projektoch

Žiadosti o poskytnutie dotácií do výšky dvetisíc eur môžu žiadatelia podávať elektronicky v priebehu roka, a to až do konca októbra. Rozhodovať o nich bude starosta najneskôr do 60 dní od ich podania. Sumár pridelených dotácií, ako i prehľad žiadostí, zverejňuje Petržalka na svojej internetovej stránke. Novinkou je, že k projektom po ich skončení pribudnú aj krátke anotácie o hodnotení priebehu projektu a presnom účele, na ktorý boli peniaze použité.

Okrem 100.000 eur alokovaných v rozpočte na iniciatívy obyvateľov, občianskych združení a neziskových organizácii v Petržalke je ďalších 100.000 eur z rozpočtu vyčlenených na podporu veľkých športových klubov, podmienky prideľovania podpory sa v tomto prípade nemenia.