Domáce Nitra Politika Regióny Trenčín

V Nitre a Trenčíne sa vzdali kandidáti na primátora len 10 dní pred voľbami

Ilustračný obrázok, zdroj: archív

NITRA/TRENČÍN- Len 10 dní pred voľbami sa vzdali dvaja kandidáti na primátora. Jeden v Nitre, druhý v Trenčíne. Voliči tak nebudú môcť krúžkovať ani trenčiansku kandidátku Danicu Birošovú ani nitrianskeho kandidáta Róberta Sitára. Hlasy pre nich na volebných lístkov prepadnú a budú neplatné.

Zákon na takúto možnosť myslel. Kandidát sa môže  až do 3 dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do tohto času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá ho kandidovala. Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno ale vziať späť. Vyhlásenie o vzdaní sa doručí v dvoch rovnopisoch predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečí bezodkladne jeho uverejnenie spôsobom v mieste obvyklým.
Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidáta, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa naň neprihliada.
 Novembrové komunálne voľby predstaviteľov miest a obcí by mali štát stáť takmer deväť miliónov eur. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí 6. júla. Deň konania volieb sa tak určil na sobotu 10. novembra.