Košice Regióny

V Nemocnici Košice-Šaca vyšetria protilátky na COVID-19 z krvi aj samoplatcom

Ilustračná fotografia, Zdroj: FB / Nemocnice Svet zdravia

KOŠICE – V Nemocnici Košice-Šaca vyšetria zdravotníci prítomnosť protilátok ochorenia COVID-19 v krvi aj samoplatcom. Sérologické testy realizuje nemocnica od minulého týždňa ako doplnkovú nepriamu diagnostiku ochorenia. Informovala o tom Martina Pavliková za spoločnosť Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje.

 

“Ide o dôkaz protilátok IgM a IgG. Výsledky sérologických testov je pre stanovenie diagnózy ochorenia COVID-19 vždy nevyhnutné overiť priamym dôkazom vírusu metódou RT-PCR,” priblížila nemocničná hygienička Ľubomíra Bodnárová. Svoj záujem o vyšetrenie je treba nahlásiť na telefónne číslo 0911 501 077. Samoplatca zaplatí za vyšetrenie 19 eur. Laboratórna diagnostika ochorenia COVID-19 sa v súčasnej dobe opiera o priamy dôkaz nukleovej kyseliny SARS-CoV-2 metódou RT-PCR.

“Tento test ostáva základným a nenahraditeľným diagnostickým testom. Vzorka na vyšetrenie sa získava hlbokým výterom z nosohltanu, cez nosovú dutinu a výterom z orofaryngu cez dutinu ústnu. Odber vzorky sa vykonáva na základe stanovených indikácií a za stanovených podmienok pri odbere. Odber sa vykonáva nalačno, bez vykonanej ústnej hygieny. Pre výsledok je dôležitá dobrá technika odberu a dodržanie všetkých stanovených podmienok pri odbere a transporte vzorky,” vysvetlila Bodnárová.

Pozitívny výsledok infekciu podľa nej potvrdzuje, negatívny výsledok ju však nevylučuje, preto sa tieto odbery pri vážnom klinickom podozrení opakujú v stanovených intervaloch. Ochorenie COVID-19 je možné prekonať, a pritom o tom ani nevedieť. Ide o tzv. bezpríznakový priebeh ochorenia. Stanovenie protilátok je vhodné na zistenie percenta populácie, ktoré s vírusom prišlo do kontaktu. Test môže potenciálne naznačovať, či osoba už bola infikovaná a či sa u nej vytvorila imunitná odpoveď voči danému vírusu.