Spoločnosť Top Zahraničné

V Mliečnej ceste je veľa čiernych dier, kde všetko zmizne. Hrozí Zemi nebezpečenstvo?

Ilustračná foto: pixabay

BRATISLAVA – Všetko, čo sa k čiernym dieram priblíži, v nich nenávratne zmizne. Predstava a vedomosti o tom, že sa vo vesmíre nachádza veľa takých objektov, vyvoláva otázku, či niečo podobné môže v určitom momente hroziť aj našej Zemi. 

 

S ohľadom na veľkosť rozlišujeme dva typy čiernych dier. Supermasívne čierne diery a malé, stelárne čierne diery, ktoré sú len asi desaťkrát ťažšie ako naše Slnko. V našej galaxii – Mliečnej ceste – sa ich nachádzajú milióny. Najbližší známy takýto vesmírny objekt je od nás vzdialený viac ako tisíc svetelných rokov.

Vedci objavili gigantickú čiernu dieru

Nemusíme sa teda veľmi obávať, že by nás taká malá čierna diera pohltila. Pretože aj keby sa slnečná sústava rútila rýchlosťou svetla k takejto čiernej diere, kolízia by nastala až o tisíc rokov. Je však veľmi nepravdepodobné, že by sme na takú diaľku a pri maximálnej rýchlosti taký malý vesmírny objekt trafili. Riziko, ktoré by nám od stelárnych čiernych dier hrozilo, je extrémne nízke.

Mliečna cesta by sa mohla zraziť aj s galaxiou Andromeda, ktorá je na obrázku. Zdroj: wikipedia

Predvídateľné riziko

Iná situácia je v prípade druhého typu čiernych dier – supermasívnych, z ktorých jednu sa len nedávno vedcom podarilo prvýkrát odfotografovať. O ich polohách a pohyboch už veľmi dobre vieme. Aj preto vieme riziko pochádzajúce z nich vypočítať. Napríklad vedcom je známe, že v jadre susednej galaxie Andromeda sa takáto masívna čierna diera nachádza a naša galaxia Mliečna cesta je na kolíznom kurze s týmto susedom. Dôjsť by k nemu malo približne o štyri miliardy rokov.

Aby sme si to vedeli predstaviť –  keby sme existenciu našej slnečnej sústavy skrátili na jeden deň, je práve 9:00 hod. ráno, homo sapiens existuje iba toľko ako mrknutie viečkom a k zrážke dôjde neskoro popoludní. Momentálne nie je možné predpovedať, či naozaj dôjde ku kolízii s čiernou dierou, ktorá je iba súčasťou tejto galaxie. Ale aj keby sa tak stalo, ľudstvo by to nezažilo, pretože ešte predtým by zaniklo kvôli zohriatiu a rozpínaniu Slnka.

Mohlo by vás zaujímať