Michalovce Regióny

V Michalovciach dali výstavbe zelenú. Rozhodli o tom mestskí poslanci

Ilustračné foto. Zdroj: GLOB.sk/Peter Korček

MICHALOVCE – Na území mesta Michalovce vzniknú nové stavebné parcely na vybudovanie rodinných a bytových domov. Schválením zmeny územného plánu mesta o tom rozhodli mestskí poslanci na svojom utorkovom (27. 8.) zasadnutí.

 

Najväčšie zmeny súvisiace s plánovanou výstavbou sa podľa dokumentov k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým poslanci odobrili zmenu územného plánu, týkajú oblasti v Bielej hore v katastrálnom území Stráňany. Pôvodne “poľnohospodársky nevyužívaná plocha” sa zmení na parcely, kde sa má v budúcnosti vybudovať 66 rodinných domov. Zámer si vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné vybavenie a tiež zmenu technického vybavenia územia vrátane vybudovania vodovodu, kanalizácie, elektrického vedenia a trafostanice či telekomunikačných káblov.

V Stráňanoch, v zastavanom území i mimo zastavaného územia mesta, má na ploche s rozlohou takmer 19 hektárov podľa schváleného plánu vyrásť 11 bytových domov a 165 rodinných domov vrátane občianskej vybavenosti. Aj tam si bude navrhovaná požiadavka vyžadovať zmenu napojenia na verejnú infraštruktúru.

Súčasťou úprav územného plánu mesta je tiež zmena funkčného využitia niekoľkých lokalít. Na plochách pôvodne určených na poľnohospodárske účely sa v Žabanoch rozšíri skládka na nie nebezpečný odpad, v mestskej časti Topoľany dôjde k rozšíreniu futbalového ihriska.