Domáce Politika Spoločnosť

V materských školách bude viac miesta. Pod patronát si to zobral rezort vnútra

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra (MV) podporí výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Urobí tak prostredníctvom výzvy, ktorú vyhlásil s cieľom zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve najmä pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Výzva je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu.

 

„Kľúčovú úlohu pri postupnom zlepšovaní životnej úrovne má zvyšovanie vzdelanostnej úrovne. Vzdelanie znamená väčšiu možnosť pracovného uplatnenia, následne dôstojnejšie životné podmienky a vyšší životný štandard,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV Adela Danišková.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce a mestá z Atlasu rómskych komunít. Nová výzva prináša v porovnaní s predchádzajúcou výzvou rozšírenie oprávnenosti žiadateľa o subjekty z neziskového sektora, cirkevné a náboženské spoločnosti a organizácie štátnej správy, štátne a rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie. Oprávneným miestom realizácie projektu je územie obcí a miest z Atlasu rómskych komunít. To sa netýka Bratislavského kraja.

Ministerstvo vnútra podporí výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Zdroj: TASR / Michal Svítok

Zo zdrojov Európskej únie je na výzvu vyčlenených päť miliónov eur. Žiadatelia z verejného a neziskového sektora sa na projekte budú podieľať s päťpercentnou spoluúčasťou. „Súčasťou novej výzvy je inštitút zásobníka projektov, ktoré budú pozitívne vyhodnotené. Sprostredkovateľský orgán tak bude môcť po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu schváliť projekty neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie,” vysvetľuje rezort vnútra. Osobitnou podmienkou výzvy je, že počas obdobia udržateľnosti musí byť z celkového počtu detí, ktoré navštevujú materskú školu v školskom roku, minimálne 15 percent z MRK. Na konci obdobia udržateľnosti projektu musí prijímateľ zároveň preukázať, že z celkového počtu detí, ktoré navštevovali materskú školu počas piatich rokov, bolo minimálne 25 percent detí z MRK.

Počas februára odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít plánuje zorganizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, ktoré sa budú konať v Košiciach, Prešove a v Banskej Bystrici. Cieľom seminárov bude informovať potenciálnych žiadateľov, ktorí pripravujú svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok, o detailoch vyhlásenej výzvy, pripravovaných výzvach ako aj poskytnúť možnosť individuálnych konzultácií k výzve a ku konkrétnym projektovým zámerom. Bližšie informácie o informačných dňoch ako aj k výzve sú na stránke www.minv.sk.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce a mestá z Atlasu rómskych komunít. Zdroj: TASR / Michal Svítok