Domáce Spoločnosť

V marci budú celoštátne kolá v siedmich predmetových olympiádach. Rezort školstva dáva šancu talentovaným deťom

Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA – V marci budú celoštátne kolá v siedmich predmetových olympiádach. Najlepší žiaci z celého Slovenska si zmerajú sily v chemickej, matematickej, geografickej a informatickej olympiáde, ako aj v olympiádach z cudzích jazykov – anglického, nemeckého a španielskeho. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva, dnes vrcholí celoštátne kolo 55. ročníka chemickej olympiády, ktoré sa koná na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, kde súťaží 44 mladých chemikov.

Na 55 najlepších nemčinárov čaká celoslovenské meranie síl v olympiáde v nemeckom jazyku, ktoré bude 17. až 18. marca. O deň neskôr, 19. marca, sa začne celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku s 30 súťažiacimi.

Od 24. do 27. marca bude celoštátne kolo 68. ročníka matematickej olympiády. Zúčastní sa na ňom 40 najúspešnejších riešiteľov z krajských kôl. Geografická olympiáda bude od 29. do 31. marca. Svoje vedomosti si otestuje 63 žiakov.

Tridsať mladých informatikov si zmeria sily v celoštátnom kole olympiády v informatike v dňoch 27. až 30. marca. Celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku ponúkne priestor pre 64 súťažiacich v termíne 26. a 27. marca.

Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže. Majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou ministerstva školstva v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.