Bratislava Regióny

V Malinove vznikne Spojená škola,zastreší SOŠ záhradnícku a plnohodnotnú ZŠ

Zdroj: malinovo.sk

BRATISLAVA – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v snahách skvalitniť školstvo. V spolupráci s obcou Malinovo (okres Senec) chce vytvoriť Spojenú školu s dvomi zložkami, a to Strednou odbornou školou (SOŠ) záhradníckou Gustáva Čejku a plnohodnotnou základnou školou. Škola by mala byť zriadená k 1. septembru.

 

Cieľom je zachovanie stredného odborného vzdelávania v obci a zlepšenie kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy. “Na základe dohody s obcou vytvárame priestor aj pre ročníky 5. až 9., teda druhý stupeň, keďže zatiaľ funguje len prvý stupeň s ročníkmi 1. až 4. Vytvárame teda plnohodnotnú základnú školu so strednou školou,” poznamenala podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová. Týmto krokom sa podľa nej zabezpečí aj pre okolité obce kvalitné základné vzdelanie.

Budova školy by mala zároveň prejsť rekonštrukciou. Základná škola totiž už v súčasnosti využíva časť priestorov v SOŠ záhradníckej. “K postupnému napĺňaniu potrieb základnej školy i potrieb strednej odbornej školy záhradníckej sa plánuje rekonštrukcia priestorových kapacít na 3. a 4. poschodí budovy SOŠ záhradníckej pre potreby tried druhého stupňa,” doplnila hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Spojená škola je výsledkom spoločného záujmu BSK ako zriaďovateľa SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove a obce Malinovo ako zriaďovateľa Základnej školy na Školskej ulici. Podmienky fungovania Spojenej školy a užívania budov budú upravené v Dohode o zriaďovateľovi medzi oboma stranami, prípadne v nájomnej zmluve medzi novozriadenou Spojenou školou a obcou Malinovo. Zriaďovateľom Spojenej školy bude Bratislavský kraj a sídliť bude v budove na Bratislavskej ulici, ktorá je vo vlastníctve BSK. Pre potreby základnej školy však bude využívať aj budovy na Školskej a na Višňovej ulici.