Banská Bystrica Regióny Rimavská Sobota

V maďarskom jazyku budú sobášiť ďalší štyria poslanci v Rimavskej Sobote

Zdroj: pixabay.com

RIMAVSKÁ SOBOTA – Sobášenie v maďarskom jazyku na Mestskom úrade (MsÚ) Rimavská Sobota budú zabezpečovať ďalší štyria poslanci, a to Zoltán Cziprus, Tibor Figei, Štefan Tankó a Tomáš Sliva. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí.

 

„Rozhodli sme sa tak vzhľadom na to, že dlhodobo chýba sobášiaci v maďarskom jazyku a je tu taká požiadavka občanov,“ vysvetlil predkladateľ návrhu Sliva. Dodal, že do tejto funkcie navrhli viacerých poslancov z dôvodu, aby si sobáše mohli rozdeliť a nikto nebol touto povinnosťou príliš zaťažený, keďže často ide o soboty.

Na sobášenie v maďarčine pôvodne navrhli aj poslanca Petra Juhásza a viceprimátora Ladislava Rigóa, obaja však uvedenú možnosť odmietli. „Ja určite túto funkciu nezoberiem, pretože veľakrát sa stane, že v meste sú v sobotu alebo nedeľu spoločenské aktivity a často prídu za mnou, aby som ich otvoril,“ zdôvodnil viceprimátor.

Ako pripomenul prednosta MsÚ Štefan Szántó, mesto malo sobášiaceho v maďarčine aj doteraz, bol ním primátor Jozef Šimko. Tomu však pribudli nové pracovné povinnosti, keďže bol zvolený na post poslanca Národnej rady SR.