Domáce Politika Spoločnosť

V Levoči vznikla Slovenská autorita pre Braillovo písmo, rozhodla vláda

Zdroj: TASR / Michal Svítok

LEVOČA – Súčasťou Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je od 15. decembra 2020 špecializované pracovisko, ktoré sa stará o používanie a technický rozvoj Braillovho písma zodpovedajúceho aktuálnym štandardom, poznatkom i technologickému pokroku. Vláda vo štvrtok vzala na vedomie informatívny materiál Ministerstva kultúry (MK) SR o zriadení Slovenskej autority pre Braillovo písmo.

 

“Poslaním novovytvoreného pracoviska, organizačnej zložky knižnice, bude určovať štandardy používania Braillovho písma, podporovať, uľahčovať a presadzovať výskum, výučbu, zlepšenie používania a tlač Braillovho písma,” ozrejmil rezort v návrhu. Pripomína, že používanie Braillovho písma na Slovensku sa doteraz riadilo pravidlami, ktoré boli vydané v roku 1996 a ktoré nezodpovedajú súčasným nárokom. “Slovenské Braillovo písmo nie je štandardizované, neprichádza k jeho aktualizácii, neexistujú pravidlá dopĺňania znakov, ktoré by obsiahli napr. notový zápis, texty z oblasti ekonómie, matematickej štatistiky. Chýba kompletná definícia pre zápis fyzikálnych jednotiek aj pravidlá pre zápis v osembodovom počítačovom kóde,” ozrejmil rezort.

Odborným a schvaľovacím orgánom Slovenskej autority pre Braillovo písmo bude Rada zložená zo zástupcov relevantných organizácií a expertov. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči bude mať na účel špecializovaného pracoviska vytvorené dve systematizované pracovné miesta. Výdavky na personálne posilnenie a zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov budú pokryté v rámci schválených limitov rozpočtu MK.

Inštitucionálna podpora rozvoja Braillovho písma vychádza zo schváleného Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Aktivity, ktoré sa v tejto oblasti začali v roku 2016 sa nepodarilo dotiahnuť, ďalšie kroky k realizácii urobil rezort kultúry vo februári 2020. Pôvodne malo byť pracovisko zriadené už v apríli minulého roka. V dôsledku pandémie a hrozby nadväzujúcej krízy sa podarilo nájsť vnútorné zdroje na zriadenie novej organizačnej zložky levočskej knižnice až v decembri 2020.