Myjava Regióny Trnava

V Krajnom bude bezplatná wifi. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku za tisíce

Zdroj: Pixabay.com

KRAJNÉ – Obec Krajné v okrese Myjava získala nenávratný finančný príspevok (NFP) z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v hodnote 13.300 eur v rámci programu Integrovaná infraštruktúra na zriadenie bezplatnej wifi siete. Informoval o tom centrálny register zmlúv.

 

Obec Krajné sa v rámci projektu Voľné wifi – Krajné, Matejovec zaviazala, že na projekt z vlastného rozpočtu prispeje finančnými prostriedkami vo výške piatich percent celkových výdavkov, čo predstavuje sumu 700 eur. Takisto sa zaviazala, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, ktoré vzniknú počas realizácie a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Projekt by mal byť zrealizovaný počas 12 mesiacov a vysokorýchlostný internet by mal byť k dispozícii po verejnom obstarávaní a inštalácii wifi siete najneskôr v apríli 2020. Cieľom projektu je zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v obci, keď bude zriadených desať prístupových bodov.