Košice Regióny

V Košiciach hľadajú nového riaditeľa zdravotnej služby

Zdroj: FB / Záchranná služba Košice

KOŠICE – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu v štátnej príspevkovej organizácii Záchranná služba Košice. Ako uviedlo na svojej stránke, funkčné obdobie riaditeľa má byť päť rokov. Základná zložka mzdy nového riaditeľa bude vo výške 2 500 eur.

 

Od 1. apríla tohto roka je vo funkcii riaditeľa košickej záchranky Miroslav Boháč. Ako uviedol rezort zdravotníctva pre agentúru SITA, ministerka ho vymenovala na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania – najdlhšie do 30. septembra 2019. “Z uvedeného dôvodu Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo toto výberové konanie,” dodalo ministerstvo.

Bezúhonný a odborne spôsobilý uchádzač by mal mať po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa odbornú prax pät rokov v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo v iných príbuzných odboroch. Musí tiež predložiť projekt stratégie rozvoja organizácie. Kandidáti majú možnosť podať žiadosť s potrebnými dokladmi do 26. augusta 2019.