Domáce Kauzy

V kauze zariadenia Iris vypovedala psychiatrička a psychológ

Ilustračné foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I vylúčil verejnosť z časti štvrtkového procesu v kauze zariadenia pre seniorov Iris, na ktorom sa majú čítať svedecké výpovede. Dopoludnia vypovedala znalkyňa z odboru psychiatrie a znalec z odboru psychológie. V prípade sú obžalovaní falošný lekár Ivan B. a falošná zdravotná sestra Vanessa P.

 

Znalkyňa u dvojice nediagnostikovala závislosť na alkohole ani na drogách a obaja podľa nej vedeli rozpoznať dôsledky svojho konania. U obvinenej, ktorá je stíhaná na slobode, diagnostikovala somatické ochorenie, poruchu osobnosti a panickú poruchu. “V čase skutku neboli rozpoznané žiadne závažné ochorenia, ktoré by ovplyvnili jej správanie a schopnosť rozpoznať závažnosť svojich činov. V súčasnosti obvinená užíva antidepresívum a navštevuje psychiatra. Obvinená v čase konania dokázala plne rozpoznať vážnosť svojho chovania,” uviedla znalkyňa, ktorej posudok sa z väčšej časti čítal z prípravného konania.

U obžalovaného falošného lekára zase diagnostikovala panickú poruchu, ktorá sa prejavuje záchvatmi úzkosti. Prebieha epizodicky, môžu byť obdobia bez ťažkostí, ako v rokoch 2014 a 2016. “Potom sú obdobia, ktoré sú s ťažkosťami a návalmi záchvatov paniky. Zistenia, ku ktorým dospel ošetrujúci psychiater, sa zhodujú so závermi znaleckého posudku. Liečba zo strany ošetrujúceho psychiatra bola štandardná, obvinený užíval antidepresíva, ktoré sa bežne podávajú na liečbu panickej poruchy. Panická porucha je liečiteľná, ale porucha osobnosti nie je liečiteľná,” zdôraznila mimo iného znalkyňa.

Mohlo tak dôjsť k ohrozeniu zdravia, či až k smrti

Podľa psychológa Vanessa P. najskôr nastúpila do zariadenia ako upratovačka, potom si spravila ošetrovateľský kurz, zariadenie označila ako značne personálne poddimenzované. Obžalovaného vnímala ako šéfa, ale zároveň ako lekára, za ktorého sa vydával. Podával infúzie, lieky a úkoloval svojich zamestnancov k podávaniu liekov. Ivana B. na štvrtkové pojednávanie eskortovali z väzby. Vanessa P. dala súhlas na pojednávanie v neprítomnosti. Táto obžalovaná urobila 17. októbra 2019 pred samosudcom vyhlásenie o vine, a teda priznala vinu.

Vanessa P. a Ivan B. sú obžalovaní zo zločinu poškodzovania zdravia a obžalovaný Ivan B. aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. V zariadení mali klientom indikovať a podávať lieky a liečivá intravenózne, intramuskulárne vo forme tabliet a kvapiek, a to napriek tomu, že na to nemali predpísanú odbornú spôsobilosť. Mohlo tak dôjsť k ohrozeniu zdravia, či až k smrti klientov. V zariadení zomrelo viacero pacientov a niektorých z nich exhumovali. Veľa pacientov však bolo spopolnených. Pozostalí si uplatňujú odškodné od 700 do 30.000 eur.