Košice Regióny

V historickom centre Košíc zvýšili počet hliadok mestských policajtov. Zamerajú sa na viaceré skupiny ľudí

Zdroj: TASR / Roman Hanc

KOŠICE – Mestská polícia (MsP) Košice zvýšila počet hliadok v celom historickom centre mesta. Okrem iného sa zamerajú aj na pouličných umelcov, žobrajúce deti a asociálov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

 

V súčasnosti je cez deň v priamom výkone služby v uliciach mesta 40 a v noci 28 príslušníkov MsP. Priamo v centre mesta budú každý deň dohliadať na bezpečnosť minimálne štyri hliadky. Ako magistrát informuje, častejšie budú chodiť pešo a po meste sa budú presúvať aj na elektrických kolobežkách a na bicykloch.

MsP zároveň občanov vyzýva, aby jej nahlasovali protiprávne konanie v uliciach mesta. „Privítame súčinnosť majiteľov alebo prevádzkovateľov prevádzok v meste v prípade, ak by chceli podať sťažnosť na hlučnosť hudobnej produkcie alebo obťažovanie ľudí. Najjednoduchší spôsob je nahlásiť to na tiesňovú linku MsP 159 alebo na tiesňovú linku Policajného zboru (PZ) SR 158. Operačné stredisko v čo najkratšom možnom čase vyšle na miesto incidentu policajnú hliadku, ktorá situáciu preverí a rozhodne aj o ďalšom postupe,“ uviedol zástupca náčelníka MsP Košice Slavomír Pavelčák s tým, že je nevyhnutné, aby boli ohlasovatelia následne ochotní v danej veci poskytnúť polícii svoje osobné údaje a svedeckú výpoveď. „Bez toho je dokazovanie protiprávneho konania sťažené a v mnohých prípadoch aj neúspešné,“ dodal.

Upozorňujú pred rumunskými “žobrákmi”

Čo sa týka prípadov žobrajúcich maloletých detí, košickí mestskí policajti chcú tieto prípady riešiť v spolupráci s príslušným oddelením pomoci v hmotnej núdzi, Oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež s Oddelením sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice. Príslušníci MsP avizujú, že budú zisťovať aj podiel zavinenia rodičov na takýchto aktivitách detí.

Ako mesto na svojej webovej stránke pripomína, v Košiciach sa už v minulosti objavili aj skupinky takzvaných profesionálnych žobrákov z Rumunska. „Ak pôjde o žobrajúcich cudzincov, budeme ich riešiť v spolupráci s Oddelením cudzineckej polície PZ Košice. Úzko spolupracujeme s jednotlivými útvarmi PZ SR, s ktorými máme dohodnutý spoločný postup,“ uzavrel s tým, že takýmto spôsobom sa už čiastočne podarilo vyriešiť aj problém s prostitúciou v okolí košickej železničnej stanice.