Košice Regióny Trebišov

V Dvoriankoch bojujú proti hluku od kamiónov. Na cestu položia špeciálny asfalt

Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

TREBIŠOV – V obci Dvorianky v okrese Trebišov, ktorá je dlhodobo postihnutá hlukom a otrasmi od kamiónov, začali na ceste I. triedy s prácami na položení špeciálneho protihlukového asfaltu. “V súčasnosti je realizované odstránenie vrstiev vozovky frézovaním a následne bude realizované kladenie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky a ostatné súvisiace stavebné práce na projekte,” uviedla pre TASR hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová.

 

Stavebné práce sú realizované v polovičnom profile cesty za dočasnej uzávery jedného jazdného pruhu. Projekt je zameraný na výmenu horných asfaltových vrstiev zhruba na 800 metrov dlhom úseku. Realizuje ho spoločnosť Eurovia SK za 354.000 eur s DPH, hotový by mal byť do konca októbra. “Predpokladáme, že stavebné práce budú ukončené pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia prác,” konštatovala Karelová. Aktuálna druhá etapa riešenia bezpečnosti dopravy v Dvoriankach nadväzuje na výstavbu spomaľovacieho ostrovčeka pred vstupom do obce v smere od Hriadok a položenie tzv. tichého asfaltu na kratšej časti cesty, ktoré sa realizovali v roku 2017 za 329.000 eur s DPH.

Sľubovaný obchvat

Cesta I/79 vedie v obci cez Hlavnú ulicu s rodinnými domami, rýchlosť je obmedzená na 50 km/h a v smere od Vranova nad Topľou na 40 km/h, čo však vodiči kamiónov na trase medzi Poľskom a Ukrajinou často nedodržujú. Obyvatelia obce kritizujú, že spomaľovací ostrovček je nízky a mnohé kamióny cezeň prechádzajú bez spomalenia. V minulosti sa v Dvoriankach plánovalo zavedenie fotoradarov, monitorovacej vážnice i vybudovanie obchvatu, napokon však z toho nebolo nič. “Peniaze sú vynaložené zbytočne, pretože nie sú osadené radary a na tichom asfalte nikto nedodržuje a ani nebude dodržiavať rýchlosť 40 km/h,” uviedol k situácii v obci Ján Vitkovič z petičného výboru Dvorianky.

Vzhľadom na nadmerné hodnoty hluku rezort dopravy v minulosti sľuboval výstavbu cestného obchvatu obce s termínom dokončenia v roku 2023. Počítalo s využitím eurofondov, to však bolo podmienené vypracovaním štúdie realizovateľnosti. Štúdia z roku 2017 mala názov “Cesta I/79 Vranov nad Topľou – št. hr. SR/UA”, a ako uviedlo ministerstvo dopravy, podľa jej záverov výstavba obchvatu obce “nie je opodstatnená z dôvodu nesplnenia kritérií ekonomickej návratnosti”. Podkladom štúdie pritom neboli zdravotné riziká pre obyvateľov Dvorianok spôsobené nadmerným hlukom, čo konštatovala aj Generálna prokuratúra (GP) SR, ktorá preverovala podnet podaný Vitkovičom. Porušenie zákona či všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s nerealizovaním obchvatu však prokuratúra nezistila.