Prievidza Regióny Trenčín

V Bojniciach navrhujú nové parkovanie. Jeho prevádzku by mala mať na starosti mestská spoločnosť

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BOJNICE – Samospráva Bojníc už má k dispozícii projekt zavedenia parkovacieho systému v meste. Návrh riešenia statickej dopravy ešte môžu pripomienkovať obyvatelia mesta. Parkovanie by mala mať na základe rozhodnutia mestských poslancov na starosti spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta. Uznesenie ešte musí podpísať primátor František Tám.

 

Komplexný návrh riešenia statickej dopravy v meste je zverejnený na internetovej stránke www.bojniceparking.sk. “Týmto aj spúšťame pripomienkovanie občanov, ktoré sa bude končiť koncom leta. Je tam emailová adresa, cez ktorú sa môžu k návrhu vyjadriť, poslať svoje pripomienky,” načrtol bojnický mestský poslanec Michal Lekýr.

Parkovanie v Bojniciach by mala mať na starosti obchodná spoločnosť, ktorej 100-percentným vlastníkom bude mesto. Jej založenie schválila prevažná väčšina mestských poslancov na základe návrhu Lekýra. Okrem prevádzky parkovacieho systému má byť v predmete jej činnosti i vydávanie rezidentských kariet, údržba dopravného značenia, kosenie a údržba záchytných parkovísk. Primátor by mal na základe žiadosti zastupiteľstva vypracovať a predložiť návrh spoločenskej zmluvy spoločnosti na júnové zastupiteľstvo.

Primátor nie je rozhodnutý o podpise

Statickú dopravu by tak nemala mať na starosti príspevková organizácia mesta Technické služby. “Technické služby majú v súčasnosti vo svojej činnosti veľké portfólio problémov a potrebujú určite zapracovať na verejnom osvetlení, na odpadovom hospodárstve, takisto sú tam ďalšie veci, ako je plážové kúpalisko. Tento systém je nový, bude si vyžadovať niekoho, kto sa tomu bude naplno venovať, preto sme navrhli vytvoriť obchodnú spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve mesta Bojnice a táto by sa zaoberala výhradne parkovacím systémom,” zdôvodnil Lekýr.

Primátor ešte nie je rozhodnutý, či uznesenie o založení obchodnej spoločnosti podpíše. “O s. r. o. je potrebné ešte rokovať. Myslím, že na to máme príspevkovú organizáciu mesta. Keď mám do niečoho vložiť majetok mesta, istotou je príspevková organizácia, lebo oň nepríde. Ale, keď bude s. r. o. zle hospodáriť, nie je problém, aby ho exekútor zobral,” tvrdil.

V ostrej prevádzke od marca

Prípadný zisk obchodnej spoločnosti chce časť mestských poslancov rozdeliť. “Zisk by sa mal deliť tak, že 20 percent bude použitých na zlepšenie alebo zefektívnenie činnosti mestskej polície, čiže potrebovali by sme prijať niekoľko nových policajtov, aby systém efektívne fungoval. A 80 percent tohto zisku chceme vrátiť do piatich zón mesta a chceme, aby občania s týmto ziskom nakladali tak, že by dávali sami podnety, ktorá časť infraštruktúry bude v danom roku za tieto peniaze opravovaná,” priblížil mestský poslanec.

Pripomienkovať návrh riešenia statickej dopravy môžu obyvatelia do konca augusta, po vyhodnotení pripomienok by v mesiacoch september a október mala samospráva zabezpečiť realizáciu dopravného značenia. Od 1. januára budúceho roka by sa mali registrovať vozidlá do systému, ten by mal byť v ostrej prevádzke od 1. marca 2020.