Myjava Regióny Trenčín

V Bielych Karpatoch evidujú nepovolenú jazdu terénnymi vozidlami. Štátna ochrana prírody pristupuje ku kontrolám

Zdroj: chkobielekarpaty.sopsr.sk

MYJAVA  – V poslednom čase eviduje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty narastajúci počet sťažností na jazdu terénnymi motorkami, štvorkolkami a autami po teréne, po poľných a lesných cestách i mimo nich. TASR o tom informovala riaditeľka Správy CHKO Biele Karpaty Sylva Mertanová.

 

Tieto vjazdy sú v rozpore s viacerými zákonmi – zákonom o ochrane prírody, lesným zákonom či cestným zákonom. “Spôsobujú vyrušovanie živočíchov i ľudí, eróziu pôdy, ničenie poľnohospodárskych kultúr, poškodzujú lesné porasty, prístupové cesty využívané obhospodarovateľmi pozemkov,” uviedla Mertanová.

Z týchto dôvodov pristupuje Štátna ochrana prírody v spolupráci s políciou a dobrovoľnou strážou prírody ku kontrolnej činnosti na tomto úseku. “Podľa Trestného zákona je neoprávnená jazda na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku trestným činom a príslušné motorové vozidlo môže byť zabavené. Veríme, že sa táto iniciatíva stretne s pochopením a podarí sa vjazdy terénnych motorových vozidiel obmedziť a usmerniť do území, ktoré sú na to určené,” doplnila riaditeľka Správy CHKO Biele Karpaty.

Zákaz sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla, ktoré slúži na obhospodarovanie pozemku, alebo ak patrí vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, kde sa pohybuje, prípadne na vozidlá s povolením vystaveným podľa lesného zákona. “Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Tu je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,” spresnila Mertanová.