Domáce Politika

ÚVO zaujme stanovisko k tendru rezortu vnútra až po povinnej kontrole. Centrom záujmu sú odevné kamery

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BRATISLAVA – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) eviduje podnet od Nadácie Zastavme korupciu v súvislosti s obstarávaním odevných kamier pre Policajný zbor. Stanovisko zaujme po vykonaní povinnej kontroly pred podpisom zmluvy. Až potom bude schopné posúdiť, či Ministerstvo vnútra (MV) SR odstránilo alebo vysvetlilo zistený nesúlad z predchádzajúcich posúdení. Uviedla to pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

 “Za úrad môžeme potvrdiť, že vykonal pre MV SR dve ex ante posúdenia,” priblížila hovorkyňa. Prvé urobil podľa jej slov v septembri roku 2017, a to na predmet zákazky technické zariadenia 1 – audio, video zariadenia. Druhé v októbri 2018, a to na technické zariadenia 4 – kamerové systémy.

 “Pri druhom ex ante posúdení úrad zistil, že predmetom zákazky sú okrem iného aj určité typy kamier, napríklad osobné, ktoré neboli predmetom prvého ex ante posúdenia. V oboch konaniach ex ante úrad skonštatoval nesúlad s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, a to vo väzbe na príslušný predmet zákazky a súťažné podklady poskytnuté zo strany MV SR k tej-ktorej zákazke,” vysvetlila Zvončeková. Úrad teda nerobil posúdenie opakovane k tej istej zákazke s totožným predmetom plnenia.

Nadácia tvrdí, že niektoré opisy kamier v obstarávaní indikujú jedného konkrétneho výrobcu, pričom vyzerajú byť staršieho dátumu výroby. “Akoby sa obstarávali staršie kamery, z ktorých niektoré ani nie sú momentálne na trhu v požadovanom množstve, čiže sa nedajú pre toho, kto by sa chcel teraz do súťaže zapojiť, v takom množstve zohnať,” uviedla Xénia Makarová z nadácie na sociálnej sieti.

Ministerstvo podľa jej slov odignorovalo upozornenia odborníkov na hroziace miliónové predraženie a pre stanovené podmienky sa bude môcť zapojiť len málo záujemcov. Policajný zbor podľa nej obstarávaním získa drahé, ale zastarané kamery.

Rezort reagoval tým, že nadácia si v podkladoch nevšimla poznámku “min.”, čiže minimálnu hodnotu parametra. Záujemca teda podľa MV SR svojou ponukou musí spĺňať minimálne tento parameter, ale môže ponúknuť lepší ekvivalent. Ministerstvo zároveň odmieta tvrdenia, že za kamery zaplatí 100 miliónov eur, hovorí, že výdavky budú závisieť od jeho rozpočtových možností.

Všetci úspešní uchádzači budú podľa rezortu v rámci opätovného otvárania ponúk súťažiť medzi sebou a zákazku dostane ten, kto ponúkne najvýhodnejšiu ponuku.

Rezort tvrdí, že dôvody nerozdelenia zákazky podrobne vysvetlil v súťažných podkladoch, a odmieta vyjadrenia o predraženosti, účelovosti a o tom, že je šitý na mieru dopredu vybraným dodávateľom. Konkrétne zadania majú vyhlasovať podľa potrieb rezortu v aktuálnom období formou nových elektronických aukcií.

Rezort ozrejmil, že súťažné podklady prešli opakovanou kontrolou ÚVO s cieľom predísť akejkoľvek diskriminácii uchádzačov a prieťahom v obstarávaní. Kamery musia podľa neho spĺňať náročné podmienky nielen na technické prevedenie, ale aj na prenos videí a ich centrálne ukladanie.

Predmetom zákazky má byť dodávka kamerových systémov určených na monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry. Okrem potrebnej techniky zahŕňa zákazka aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia štvorročnej servisnej podpory dodávaných zariadení. V sume má byť zarátaná aj konfigurácia a inštalácia.

 

Predmetom zákazky má byť dodávka kamerových systémov určených aj na monitoring policajných zložiek. Zdroj: TASR / Martin Baumann