Domáce Spoločnosť Top

Ústne maturity sú za rohom. Stredoškoláci majú posledné dni na doštudovanie

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BRATISLAVA – Stres, spotené ruky a posledné memorovanie naučeného učiva. Aj s takýmito pocitmi sa musia potýkať študenti, ktorí chcú o pár týždňov držať v ruke maruritné vysvedčenie. Časť maturitnej skúšky už majú stredoškoláci za sebou. Do úspešného konca im už len zostáva zasadnúť za zelený stôl a preukázať svoje vedomosti.

 

Tohtoročné maturitné skúšky sprevádzala kritika a petícia, ktorú iniciovali samotní žiaci. Po marcových písomných maturitách neboli stredoškoláci spokojní s náročnosťou skúšky a preto sa rozhodli bojovať za zrušenie tohtoročných maturít. Skončilo to však bez úspechu.

Študentov v tejto iniciatíve podporili aj samotní pedagógovia. Niektorí slovenčinári sa domnievali, že otázky boli sporné či dokonca zavádzajúce. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) však z ôsmich otázok, ktoré mali byť údajne nejednoznačné, uznal ako spornú len jednu. Študenti za takúto úlohu dostali automaticky bod a to aj v prípade, ak ju mali chybne vyplnenú. Tento rok sa nad maturitnými zadaniami zapotilo viac ako 43 100 žiakov zo 706 stredných škôl.

Spisovanie petície, kritika a sťažnosti stredoškolákov nepadli na úrodnú pôdu. Zdroj: TASR / Roman Hanc

Čas sa kráti

Ústna časť maturitnej skúšky však stredoškolákov ešte len čaká. Slovenské stredné školy vyčlenili v termíne od 20. mája do 7. júna čas, kedy maturanti budú musieť preukázať svoje vedomosti nadobudnuté za posledné štyri roky. Prevažná časť maturantov absolvuje skúšku dospelosti zo štyroch predmetov. ,,V prípade gymnázií pôjde o povinný cudzí jazyk a slovenský jazyk a literatúru. K nim si mohli vybrať voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet,” uviedol pre Glob.sk rezort školstva.

Maturitnú skúšku na stredných odborných školách a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. 

Zadania pre maturantov si vypracováva každá škola samostatne. Mali by však korešpondovať s katalógom cieľových požiadaviek, ktorý zverejňuje pre príslušný rok Štátny pedagogický ústav. ,,Má byť nastavený v súlade so štátnym vzdelávacím programom, no v prípade niektorých predmetov sú cieľové požiadavky na maturanta aj po zmene stále zamerané na množstvo faktografických vedomostí. Určite by prospelo prehodnotenie doterajšieho spôsobu maturity v zmysle väčšej miery objektívnosti,” objasnila viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov Soňa Puterková.

Ústne maturity sa budú konať v dňoch od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. Zdroj: TASR / Roman Hanc

Druhá šanca

Žiaci k ústnej maturite môžu pristúpiť bez ohľadu na výsledok z písomnej časti. ,,Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky,” doplnilo ministerstvo školstva. Ak z ústnej odpovede dostane maturant známku 3 a lepšie, pre úspešné zvládnutie celej maturitnej skúšky je potrebné, aby v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získal viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získal viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

V prípade, že z ústnej odpovede dostane známku 4, úspešne zmaturuje len vtedy, ak v písomnej forme internej časti získal viac ako 25 % bodov a súčasne v externej časti získal viac ako 33 % bodov.

V prípade ak študent zlyhal z externej či písomnej časti maturitnej skúšky, ministerstvo školstva vyčlenilo opravný termín, kedy žiak môže napraviť svoje renomé od 3. septembra do 6. septembra.

Galéria
Podľa Slovenskej komory učiteľov mierne zvýšenie miezd nastupujúcich pedagógov, nezaručí vyšší záujem o túto profesiu. Zdroj: TASR / Roman Hanc
Ústne maturity sa budú konať v dňoch od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. Zdroj: TASR / František Iván
Maturitnú skúšku na stredných odborných školách a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Zdroj: TASR / Roman Hanc
Maturitnú skúšku na stredných odborných školách a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
Maturitnú skúšku na stredných odborných školách a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
Opravný termín maturít vyčlenilo ministerstvo školstva na 3. septembra až 6. septembra. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa
Opravný termín maturít vyčlenilo ministerstvo školstva na 3. septembra až 6. septembra. Zdroj: TASR / Marko Erd
navigate_before
navigate_next