Nitra Nové Zámky Regióny Top

Uhorský “Faraday” sa narodil na Slovensku. Jeho vynálezy zmenili našu budúcnosť

Štefan Aninán Jedlík bol dokázateľne prvým konštruktérom elektromotora, v ktorom pevnú i otáčajúcu časť tvorili elektromagnety. Tri z jeho výtvorov sú aj v jeho Pamätnej izbe v Zemnom. Zdroj: Glob.sk/juh

ZEMNÉ – Svetová kapacita, ktorú pozná len málokto. Tak presne toto môžeme povedať o vedcovi svetového významu, akým Štefan Anián Jedlík (†95), rodák zo Zemného v okrese Nové Zámky), určite je. Slovensko sa ním rozhodne môže pochváliť, pretože sa zaradil medzi fyzikov celosvetového formátu, ktorý takmer celý svoj život venoval rozličným objavom a vynálezom.

Jeho prácami a najmä ich výsledkami môžeme Štefana Aniána Jedlíka zaradiť k najvýznamnejším vedcom 19. storočia. Náš veľký vedec sa narodil 11. januára 1800 v Zemnom, zomrel 13. decembra 1895 v Györi, kde je aj pochovaný. Uhorský vynálezca a fyzik absolvoval gymnaziálne štúdiá v Trnave (1810–1813) a v Bratislave (1814–1817). „Po vstupe do benediktínskeho rádu v roku 1817 pokračoval v rokoch 1817 až 1820 v štúdiách na rádovom lýceu v Györi a v Pannonhalme v rokoch 1820 až 1822  a 1823 až 1825, kde študoval teológiu. V roku 1822 získal doktorát filozofie na peštianskej univerzite a v školskom roku 1822/23 vyučoval na benediktínskom gymnáziu v Györi,“ porozprával starosta Zemného János Bób kúsok z histórie slávneho rodáka. V roku 1825 Jedlíka síce vysvätili za kňaza, celý svoj aktívny život však pôsobil ako profesor fyziky.

Slovensko sa rozhodne môže pochváliť Štefanon Aniánom Jedlíkom (†95), ktorý patril medzi fyzikov celosvetového formátu. Fotka je z mája 1890. Zdroj: Archív

Svetovo uznávaný prírodovedec

Štefan Anián Jedlík bol v rokoch 1825 až 1831 profesorom fyziky na rádovom lýceu v Györi, v rokoch 1831 až 1840 na Kráľovskej akadémii v Bratislave a v rokoch 1840 až 1878 na Uhorskej kráľovskej univerzite v Pešti. Po svojom odchode na dôchodok žil v rádovom dome benediktínov v Györi. „V rokoch 1848 až 49 bol dekanom filozofickej fakulty a v rokoch 1863 a 64 aj rektorom univerzity. Od roku 1858 bol riadnym a od 1873 čestným členom Maďarskej akadémie vied,“ doplnil údaje o mimoriadnom rodákovi starosta. Štefan Anián Jedlík má evidovaných až 86 objavov a vynálezov, čo svedčí o tom, že bol uznávaným prírodovedcom, ktorý vytváral naozaj významné diela vo viacerých oblastiach vedy. O skutočnosti, že Jedlíkova rodina bola naozaj uznávaná, svedčí aj fakt, že Štefanov predok, István Szabó, bol v roku 1658 strážcom kráľovskej koruny.

K najvýznamnejším vynálezom Štefana Aniána Jedlíka patrí aj dynamo. Zdroj: Glob.sk/juh

Predbehol Faradaya aj Siemensa

Náš významný vedec a vynálezca sa preslávil aj tým, že štyri roky (1827) pred anglickým objaviteľom magnetickej indukcie Michaelom Faradayom zostrojil prvý funkčný elektromotorček. „Málo sa tiež vie, že už v polovici 19. storočia bol presvedčený o tom, že atóm možno štiepiť. Veda v tom čase však zastávala názor, že atóm je nedeliteľný. K jeho svetovým vynálezom patrí aj zariadenie na výrobu sódy,“ pridal Bób. Jedlík bol tiež dokázateľne prvým konštruktérom elektromotora, v ktorom pevnú i otáčajúcu časť tvorili elektromagnety. Priekopnícky bol tiež použitím ortuťového komutátora.

„Medzi Jedlíkove významné vynálezy patrí aj tento prvý funkčný elektromotorček, ktorý zostrojil štyri roky pred slávnym Michaelom Faradayom,“ ukazuje hrdo starosta Zemného János Bób. Zdroj: Glob.sk/juh

Objaviteľ, vynálezca aj ľudomil

Zarážajúce bolo, že kvôli tomu, že bol kňazom, komunisti o ňom takmer zakázali hovoriť. „Za to, čo všetko dokázal, sme ale na neho hrdí,“ priznal Jozef Szalai, príbuzný významného vedca so slovenskými koreňmi. Jedlíkov generátor na viedenskej svetovej výstave v roku 1873 dokonca získal najvyššie ocenenie za pokrok. Na spomenutej svetovej prehliadke bol členom odbornej poroty aj Werner Siemens. Málo ľudí tiež vie, že Jedlík so svojimi kolegami vedcami prevádzkoval továreň i dielňu a výrobou optickej mreže sa zaoberal tridsať rokov. Svoje výrobky potom predával  v Paríži. Navyše, v rokoch 1842-1852 na základe vlastného výrobného postupu v Györi s bratrancom Alajosom Szabóom prevádzkoval sódovkáreň. „Rád a často cestoval. Keď sa vracal domov, svojim súrodencom vždy priniesol nejaký darček. Z Pešti im napríklad poslal vzácny porcelán či príbor. Keď išiel na návštevu k svojim známym či kolegom, darček dostala aj kuchárka. Spravil ale aj to, že svojim chudobnejším študentom odpustil zaplatenie skúškového poplatku a finančne podporoval rôzne združenia, spolky i kostoly,“ dodal Jedlíkov žijúci príbuzný.

Rodák so Zemného bol osobnosťou celosvetového významu, o ktorom však komunisti, pretože bol kňazom, hovoriť veľmi nedovolili. Zdroj: Glob.sk/juh

Vyrábajú sódu ako hold rodákovi

Slávneho rodáka si v jeho rodnej obci veľmi cenia a kladú veľký dôraz, aby ich významný rodák vždy zostal v pamäti nasledujúcich generácií. Keďže v obci je viac ako 70 % obyvateľov maďarskej národnosti, základná škola s maďarským vyučovacím jazykom nesie práve Jedlíkovo meno. O Pamätnú izbu Aniána Jedlíka, kde sú mnohé z jeho vynálezov, ale aj knihy, listy či známky, sa stará Spolok Aniána Jedlíka, založený v decembri 1999. „Keďže Jedlík bol aj vynálezcom sódy, rozhodli sme sa, že tento nápoj budeme u nás vyrábať i predávať. Tým mu nielen prejavíme úctu, ale aj spropagujeme jeho vynález,“ prezradil na záver starosta Zemného János Bób.

V Zemnom chcú spustiť výrobu a predaj sódovej vody, ktorej prístroj na jej výrobu vymyslel práve rodák z tejto obce Š. A. Jedlík. Zdroj: Glob.sk/juh

 Niektoré z vynálezov, patentov a zlepšovacích návrhov Š. A. Jedlíka:

1828-29 – ako prvý na svete zostrojil pohyblivý magnet – elektromotor

1840 – zostrojil prototyp magnetického čapu, ktorý sa stal neskôr základnou súčiastkou elektrického rušňa

1841 – skonštruoval zariadenie na výrobu sódovej vody

1842 – zostrojil malú štvorkolesovú eletrickú lokomotívu

1859-61 – zaoberal sa konštruovaním galvanických článkov a akumulátorov, pri ktorých aplikoval zopár pôvodných konštrukčných prvkov, napr. sieťovú elektródu, vytvoril aj typ unipolárneho dynama, čo je jeho najvýznamnejší vynález

1866 – skonštruoval unikátny prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok, z viacerých leydenských fliaš, tzv. rúrkový zberač blesku; nový typ kondenzátora a iné…

Galéria
Na tomto mieste na cintoríne v maďarskom Nádorvárosi je Štefan Anián Jedlík pochovaný. Zdroj: Archív
Dom, v ktorom sa náš významný vedec v Zemnom 11. januára 1800 narodil, dnes už neexistuje. Zdroj: Archív
Dom Štefana Aniána Jedlíka v Zemnom ponúka naozaj vzácne exponáty svojho slávneho rodáka. Zdroj: Glob.sk/juh
Jedlíkov príbuzný Štefan Szalai je na svojho skutočne významného predka právom pyšný. Zdroj: Glob.sk/juh
Ručne robený rodostrom Jozefa Szalaia dokazuje, že Štefan Anián Jedlík bol jeho príbuzným. Zdroj: Glob.sk/juh
Ako prvý na svete zostrojil Š. A. Jedlík pohyblivý magnet – elektromotor. Takýto, ale vo zväčšenej forme, sa používal na pohon koľajových vozidiel. Zdroj: Glob.sk/juh
Originál nákresu dynama, podľa ktorého ho Jedlík ako prvý na svete zostrojil. Zdroj: Archív
Slovenská pošta vydala pri príležitosti 200 narodenia Š. A. Jedlíka známku s jeho portrétom a jedným z jeho celosvetovo významných objavov. Zdroj: Glob.sk/juh
Presne v rovnaký deň, ako vydala Slovenská pošta známku s portrétom Š. A. Jedlíka, dala do obehu aj maďarská pošta známku s portrétom tohto
Pamätná izba Š. A. Jedlíka ponúka aj tieto tri unikátne knihy o Jedlíkovi. Vľavo v slovenskom a v strede v ruskom jazyku sú veľmi vzácne, pretože o tomto významnom vedcovi so Zemného sa písalo najmä v maďarčine. Zdroj: Glob.sk/juh
Múzeum v Zemnom sa môže popýšiť aj niekoľkými strojmi na výrobu sódovky, ktorej výrobu vynašiel ich rodák Štefan Anián Jedlík. Zdroj: Glob.sk/juh
Sódovú vodu, ktorú začnú vyrábať v Zemnom nazvali na počesť svojho slávneho rodáka – Jedlíkova voda. Zdroj: Glob.sk/juh
Na zadnej strane fľaše so sódou sa kupujúci dozvie niečo o Š. A. Jedlíkovi, ktorý prístroj na jej výrobu vynašiel. Zdroj: Glob.sk/juh
Slávneho a významného rodáka pripomína v Zemnom Dom Štefana Aniána Jedlíka, v ktorom sa nachádzajú naozaj vzácne exponáty. Zdroj: Glob.sk/juh
navigate_before
navigate_next