Domáce

Údržba kamerových systémov na letiskách vyjde na 933-tisíc eur

Ilustračné foto. - Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra zabezpečilo servis a pravidelné kontroly kamerových systémov na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade. Ako sa uvádza na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie požadovaných služieb predstavujú 933 600 eur bez DPH.

Za túto sumu by mal dodávateľ služieb, konkrétne spoločnosť Wittee, a. s., napríklad vykonávať údržbu a technické prehliadky zariadení a komponentov, analýzy a opravy nahlásených porúch, dodávať náhradné diely, prípadne meniť parametre fungovania systému. Služby má vybraný dodávateľ byť schopný poskytovať 24 hodín denne, 365 dní v roku počas štyroch rokov.

„Dňom 30. augusta 2008 došlo k zmenám v spôsobe vybavovania osôb na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade. Existujúce terminály museli byť rozdelené na dva samostatné celky, ktoré zabezpečia vybavovanie cestujúcich v rámci schengenského a v rámci mimoschengenského priestoru. Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany verejného poriadku na týchto letiskách, ktoré majú štatút medzinárodného letiska schengenského typu a sú teda súčasťou vonkajšej hranice EÚ, Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo inštaláciu moderného bezpečnostného kamerového monitorovacieho systému,“ uvádza rezort vnútra.

Inštalácia systému podľa rezortu prispela k zvýšeniu efektívnosti zásahu voči páchateľom, zefektívnila spôsob výkonu dozoru, prispela k zabezpečeniu dostatku dôkazových informácií alebo k lepšej vzájomnej koordinácii medzi policajnými zložkami, colníkmi a letiskovými útvarmi. „Prevádzka tohto integrovaného systému celkovo zlepšuje ochranu vonkajších hraníc SR na týchto troch medzinárodných letiskách,“ konštatuje rezort.