Domáce Dubnica nad Váhom Ilava Nitra Považská Bystrica Púchov Regióny Top Trenčín Žilina

Tvrdý úder pre pacientov! V tejto nemocnici na časenku čakali desať hodín, teraz ich zrejme nebude mať kto liečiť

Považskobystrická nemocnica rieši problém s psychiatrami, ktorý môže byť v krátkom čase doslova zúfalý. Zdroj: Glob.sk/juh

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Stále sa borí v problémoch. Nemocnica v Považskej Bystrici sa nedávno „preslávila“ ponižujúcou situáciou pacientov. Tí, ak sa chceli dostať k tamojšiemu neurológovi, museli čakať aj od nočných hodín. Tentokrát sa veľké problémy prevalili na psychiatrickom oddelení, kde je až akútny nedostatok lekárov. A navyše časť z tých, ktorí ešte slúžia, už mali byť dávno na zaslúženom dôchodku. Pacientom hrozí, že ich nebude mať kto liečiť.

Pacienti v Považskej Bystrici museli len na časenku k neurológovi čakať pred vchodom do nemocnice takmer desať hodín. Či už v zime, v daždi alebo v tme. Teraz sa situácia vyostrila na psychiatrickom oddelení. Je až taká žalostná a kritická, že sami lekári napísali list, ktorý poslali na rozličné štátne inštitúcie s varovaním pred možnými následkami, ak sa problém nebude riešiť. Podľa nich počet hospitalizovaných pacientov stále narastá, aj preto sami už niekoľko rokov upozorňujú vedenie nemocnice na ťaživú situáciu. „Počet lekárov na oddelení je veľmi kritický,“ píšu v liste lekári a dopĺňajú, že stres a zaťaženie, ktoré musia podstupovať, sú už neúnosné. To všetko aj napriek nútenému obmedzovaniu prijímaných pacientov a rušeniu plánovaných hospitalizácií.

Pacientom, ktorí potrebujú psychiatrické vyšetrenie v považskobystrickej nemocnici hrozí, že v krátkom čase sa nebude mať kto o nich postarať. Zdroj: Glob.sk/juh

Lekári sú doslova na potrhanie

Sťažnosti lekárov neboli namierené iba na ich pracovné zaťaženie a stres, ale aj na to, že nemocniční ambulantní psychiatri majú vysoký vek a tým i dosť častú práceneschopnosť. Suplovať ich musia nielen lekári na oddeleniach, ale oni sami musia teraz vykonávať niektoré činnosti, ktoré predtým nevykonávali. A to nie je všetko. „Počas víkendu lekár z psychiatrického oddelenia slúži nielen na svojom oddelení, ktoré má 46 lôžok, ale na starosti má celú budovu s vyše 100 lôžkami. Cez tieto služby navyše musí byť realizovaná vizita u všetkých 100 pacientov v budove oddelenia dlhodobo chorých jedným lekárom,“ píše sa ďalej v liste.

„Nie je pravdou, že na psychiatrickom oddelení suplujú prácu lekári z iných oddelení, ktorí nemajú s psychiatriou vôbec nič spoločné,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice Igor Steiner a dodáva: „Nedostatok lekárov – špecialistov sa netýka iba psychiatrického oddelenia, ale všetkých špecializovaných oddelení, ako napr. neurológia, interné, rádiológia… A to nielen u nás, ale v takmer všetkých zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Problémy s nedostatkom špecialistov na Psychiatrickom oddelení našej nemocnice tu sú odvtedy, odkedy bolo oddelenie zriadené ešte v Dubnici nad Váhom a neskôr bolo presťahované do Považskej Bystrice. Táto situácia je teda dlhoročne riešená v spolupráci s primárom daného oddelenia – doktorom Puchoňom.“ O probléme s lekármi vie i trenčianska župa. „Za zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálneho obsadenia a prevádzky NsP Považská Bystrica  zodpovedá vedenie nemocnice,“ uvádza sa v jej stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa Lenka Kukučková. Problémy s lekármi v považskobystrickej nemocnici majú však aj iný rozmer, osobný.

Lekári z psychiatrického oddelenia odchádzajú vraj najmä pre zlé vzťahy s vedením nemocnice. Zdroj: Glob.sk/juh

Riaditeľ zlé vzťahy odmieta

Nedostatok lekárov na psychiatrickom oddelení má mať tiež dôvod v nie dobrých vzťahoch medzi vedením nemocnice a lekármi, čo potvrdil i predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. „V považskobystrickej nemocnici je, podľa mňa, najväčším problémom to, že jej vedenie sa správa veľmi nerozumne a zle k svojmu personálu. A práve kvôli tomuto odchádzajú aj lekári z psychiatrického oddelenia. Pre pacientov je to veľká škoda. V tejto nemocnici sú tri ambulancie, ktoré zabezpečujú lekári v dôchodkovom veku. A tí môžu kedykoľvek odísť. Je tu teda legitímna otázka, kto ich nahradí? Za súčasného stavu, podľa mňa, nie je žiadna šanca nahradiť ich,“ vraví Visolajský.

Riaditeľ nemocnice sa však bráni: „Nie som si ničoho takého vedomý.“ Tak či onak, situácia s psychiatrami už začína byť v považskobystrickej nemocnici kritická. „Neliečený psychiatrický pacient je pre štát najdrahší pacient, pretože jeho stav má ďalekosiahle a dlhodobé následky. Naopak, ak je dobre liečený, tak funguje a správa sa ako zdravý človek. Keby si nielen vedenie nemocnice, ale aj župa, ktorá je jej zriaďovateľom, uvedomili zodpovednosť voči všetkým ľuďom v tejto oblasti, tak by sa tým naozaj vážne zaoberali, a v prípade župy i vyvodila personálne zmeny v riadení nemocnice,“ skonštatoval P. Visolajský, podľa ktorého, ak sa nezasiahne v najbližších týždňoch, tak v nemocnici nastanú veľké personálne problémy.

Riaditeľ nemocnice Igor Steiner odmieta, že lekári odchádzajú pre nezhody s vedením. Situáciu na psychiatrii údajne intenzívne rieši. Zdroj: Archív

Nedostatok lekárov je všade

Problém by totiž podľa psychiatrov nastal aj vtedy, keby pacientov z nemocnice presmerovali inde. „V prípade potreby preloženia pacientov na psychiatrické oddelenie do Trenčína či Žiliny, teda do našej spádovej oblasti, sa tu stretávame s odmietnutiami, ktoré tam odôvodňujú tým, že majú plné oddelenia,“ uvádzajú ďalej lekári v liste. Navyše, do Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží neprijímajú kvôli limitom pacientov z poisťovne Dôvera. A v Psychiatrickej liečebni Sučany zase z kapacitných dôvodov pacientov neprijímajú vôbec. „Z toho vyplýva, že spád nášho psychiatrického oddelenia s počtom 170-tisíc obyvateľov po zatvorení oddelenia nebude mať kde hospitalizovať svojich psychiatrických pacientov, respektíve susedné psychiatrické oddelenia budú musieť zvýšiť kapacity, počty lekárov, eventuálne skôr prepúšťať nedoliečených pacientov,“ uvádzajú tiež v liste lekári.

„Problémy s lekármi, a najmä s tými skúsenými, sú takmer vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Ale je na ich vedeniach, aby si s touto otázkou poradili,“ vysvetľuje predseda Lekárskeho odborového združenia. „Ministerstvo zdravotníctva robí všetko pre to, aby sa situácia postupne zlepšovala, no nedostatok lekárov je problémom, ktorý je dlhoročný, a to nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách. Jedným z krokov, ako posilniť počty lekárov, je rezidentské štúdium, ktorého cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební. Doteraz ho ukončilo viac ako 100 absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský si myslí, že v považskobystrickej nemocnici je najväčším problémom to, že jej vedenie sa správa veľmi nerozumne a zle k svojmu personálu. Zdroj: Archív

Za personál zodpovedá vedenie

V považskobystrickom regióne by malo byť osem psychiatrických ambulancií, vrátane tých pre deti. Všetky nových pacientov už vôbec neprijímajú, alebo len obmedzene. V štyroch z týchto ambulancií navyše ordinujú lekári, ktorí majú od 65 do 80 rokov, takže ich odchodom do dôchodku môžu zaniknúť, lebo náhrada neexistuje. „V nemocnici máme tri odborné psychiatrické ambulancie, ktoré sú obsadené lekármi špecialistami, a na psychiatrickom oddelení v súčasnosti robí päť lekárov,“ dodáva riaditeľ. „Trenčiansky samosprávny kraj bol v mesiaci júl tohto roka informovaný primárom psychiatrického oddelenia považskobystrickej nemocnice o personálnej situácii na psychiatrickom oddelení. Župa komunikuje s vedením nemocnice a usiluje sa byť nápomocná pri riešení vzniknutej situácie, zabezpečenie personálneho obsadenia jednotlivých pracovísk a oddelení nemocnice je však plne v kompetencii vedenia nemocnice,“ konštatuje sa vo vyjadrení župy k danej problematike. Podľa hovorkyne župu tiež vedenie nemocnice informovalo o problémoch so zabezpečením dostatočného počtu lekárov špecialistov aj na iných oddeleniach a pracoviskách nemocnice, kde im chýbajú lekári špecialisti ako neurológovia, oftalmológovia, rádiológovia, geriatri či gynekológovia, a nemocnica tiež dlhodobo hľadá lekára – patológa. „Zároveň je dôležité povedať, že Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom NsP Považská Bystrica, ale nie je zamestnávateľom lekárov, ani iných zdravotníckych pracovníkov. Riešenie pracovno-právnych vzťahov je plne v kompetencii vedenia nemocnice a Trenčiansky samosprávny kraj do týchto vzťahov ako zriaďovateľ nemá zákonnú možnosť vstupovať,“ dodáva na záver stanoviska župy jej hovorkyňa.

Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom NsP Považská Bystrica tvrdí, že nie je zamestnávateľom lekárov, ani iných zdravotníckych pracovníkov a riešenie pracovno-právnych vzťahov je plne v kompetencii vedenia nemocnice. Zdroj: Archív

Nemocnica aj ako tržnica

Zvláštnosťou považskobystrickej nemocnice je aj to, že na jednej z chodieb predávajú podnikatelia všetok možný tovar. Akési mini trhovisko však riaditeľ nemocnice obhajuje. „Časť prízemia polikliniky je roky vyčlenená na predajné plochy, ktoré návštevníci nemocnice a rovnako pacienti vo veľkom využívajú. Samozrejme, ide o prenajaté plochy, z ktorých má nemocnica príjem. Nenazval by som to žiadnym mini trhoviskom, lebo to vnímame ako doplnkovú službu klientom nemocnice,“ vysvetlil drobný „rínok“ v útrobách nemocnice Igor Steiner.

Galéria
Z považskobystrickej nemocnice síce odchádzajú lekári a pacienti si na časenku k neurológovi musia odstáť niekoľko hodín pred budovou či ambulanciou, zato na jednej z chodieb prekvitá pultový predaj všetkého možného. Zdroj: Glob.sk/juh
Takmer mesiac je už práceneschopná jedna z lekárok psychiatrickej ambulancie v považskobystrickej nemocnici. Zdroj: Glob.sk/juh
Psychiatrické oddelenie v považskobystrickej nemocnici sa nachádza v súčasnosti v už akútnom stave, ktorý hrozí nedostatkom lekárov. Zdroj: Glob.sk/juh
navigate_before
navigate_next