Domáce Spoločnosť

Tvrdenie o trestnom konaní dvoch manažérov považuje NBS za absurdné

Zdroj Glob.sk/ David Duducz

BRATISLAVA – Tvrdenie o úmyselnom trestnom konaní dvoch manažérov Národnej banky Slovenska (NBS) považuje banka za absurdné. Slovenská polícia o obvinení dvoch manažérov centrálnej banky informovala v pondelok na sociálnej sieti.

“NBS dosiaľ nedostala uznesenie vyšetrovateľa a nie je oboznámená s jeho tvrdeniami o údajnom protiprávnom konaní. Nikto z NBS nebol v tejto veci vyšetrovateľom vypočutý. NBS požiada o stanovisko k medializovaným informáciám príslušné orgány a podnikne v tejto veci ďalšie potrebné kroky,” informovala centrálna banka vo svojom stanovisku.

Obzvlášť závažného zločinu sa podľa obvinenia manažéri dopustili protiprávnym rozhodnutím o zavedení nútenej správy košickej poisťovne Rapid Life. Výkon funkcie členov štatutárneho orgánu poisťovne bol týmto rozhodnutím pozastavený. Nahradil ich nútený správca, vymenovaný NBS, ktorému dali súhlas na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu poisťovne. Obvinenému 55-ročnému Ivanovi B. a 47-ročnej Monike I. hrozí v prípade dokázania viny trest na 10 až 20 rokov. Stíhaní sú na slobode.

Avšak podľa národnej banky bola nútená správa vyhlásená po splnení zákonných podmienok a zákonným spôsobom, predovšetkým pre závažné porušovanie práv klientov zo strany poisťovne Rapid life. Aj Krajský súd v Košiciach svojim rozsudkom z októbra 2018 rozhodol, že poisťovňa Rapid life používala voči spotrebiteľom neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky, čím potvrdil závažné porušovanie práv klientov.

Vyhlásenie konkurzu

Vyhlásenie nútenej správy v poisťovni Rapid life bolo podľa NBS zákonné a dôvodné. Dôvody na vyhlásenie potvrdil dohľad NBS na mieste a nezávislý externý audit. Na základe dohľadu na mieste NBS v tejto veci podala aj sériu trestných oznámení. Súhlas NBS na vyhlásenie konkurzu bol taktiež zákonný a dôvodný, čo potvrdil aj Okresný súd Košice 1 právoplatným vyhlásením konkurzu na túto poisťovňu.

“Je zarážajúce, že k obvineniu osôb, ktoré svojou systematickou činnosťou v poisťovni Rapid poškodili takmer 15 tis. klientov o viac ako 20 mil. eur, zatiaľ nedošlo, hoci prvé trestné oznámenie podala NBS už pred takmer dvoma rokmi. Vzniká tak dojem, že osoby, ktoré poškodili približne 15 tis. klientov, majú zvláštny druh beztrestnosti pod ochranou niektorých predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní,” pokračuje centrálna banka v stanovisku.

Vzhľadom na priebeh konkurzu na poisťovňu Rapid life, ktorý podľa centrálnej banky nenapreduje, a vzhľadom na existenciu vážnych pochybností o prieťahoch a zákonnosti jeho priebehu, podáva Národná banka Slovenska v tejto veci trestné oznámenie. “Rozhodnutia orgánov verejnej správy, vrátane rozhodnutí NBS, sú príslušné preskúmavať civilné súdy, nie orgány činné v trestnom konaní. To isté platí aj pre rozhodnutia NBS, ktoré sa týkajú poisťovne Rapid life,” dodala NBS.