Domáca Domáce Ekonomika Koronavírus Spoločnosť

Tvrdenia o znížení platu považujú za neprijateľné. Ambulantní lekári by mali v čase pandémie dostávať plné mzdy

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Vyhlásenia o tom, že ambulantným lekárom v aktuálnej situácii spôsobenej novým koronavírusom stačí 75 percent ich zvyčajného príjmu, sú neprijateľné. Uviedli to členovia Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) v otvorenom liste primárnych pediatrov prezidentke, predsedovi parlamentu a predsedovi vlády.

 

“V krízovom režime pracujú zdravotníci predsa v celom zdravotníctve. Považujeme za spravodlivé a nevyhnutné, aby boli aj ambulantní lekári financovaní rovnako plnými platbami, ako sú platení na 100 percent naši nemocniční kolegovia alebo lekári v iných inštitúciách,” žiadajú detskí lekári. “Napriek všetkej neistote, zmeneným podmienkam práce a nevyhnutnému strachu o svojich blízkych i o seba samých, nezostal doma ani jeden primárny pediater a aj 70-roční kolegovia pokračujú v náročnej práci,” konštatujú.

SSPPS pripomína, že všetci primárni pediatri v ambulanciách vyšetrujú akútne choré deti, ktoré často nedokážu spolupracovať a pri nedostatočnej ochrane lekári riskujú, že sa nakazia. Nemajú totiž zabezpečené základné ochranné prostriedky. “To, ako štát zanedbal základnú ochranu zdravotných pracovníkov, ktorí sú najdôležitejšou súčasťou zdravotného systému, je neospravedlniteľné,” uviedli predstavitelia SSPPS.

Primárni pediatri podľa nich tiež poskytujú telefonické a emailové rady, mnohí rozvíjajú formu telemedicíny, a to aj večer a cez víkendy. “Napriek pandémii naďalej zabezpečujú dôležitú preventívnu starostlivosť a nevyhnutné očkovania, pretože sú si vedomí, že pri ich odkladaní sú malí pacienti vystavení ďalším zdravotným rizikám,” pripomínajú lekári.

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Tiež tvrdia, že náklady ambulancií sa v krízovom režime neznížili, naopak, za ochranné prostriedky, keď sa im ich podarí zohnať, zaplatia viac ako desaťnásobok bežnej ceny. Pripomínajú, že primárna pediatria je na pokraji kolapsu nielen pre zdevastované zdravotníctvo, ale predovšetkým pre náročnosť a neadekvátne ohodnotenie práce, ktorá stratila atraktivitu pre nové generácie lekárov. “Viac ako tretina detských lekárov je starších ako 65 rokov. Aj tí mladší pracujú na hraniciach svojich síl, starajúc sa o stále viac pacientov v neustále sa zvyšujúcej administratívnej záťaži. Napriek tomu, že situácia je trvalo neudržateľná, primárni pediatri nesú na svojich pleciach túto ťarchu a stoja pri svojich pacientoch,” tvrdia predstavitelia SSPPS. Lekári, sestry a všetci ostatní zdravotnícki pracovníci by preto podľa nich mali byť primerane spoločensky a finančne ohodnotení. Predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci vyzývajú k začatiu priamych rokovaní medzi poskytovateľmi ambulantnej starostlivosti, všetkými poisťovňami, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom financií SR a Výborom Národnej rady SR pre zdravotníctvo.

Paušálne úhrady pre ambulantných lekárov vo výške 75 percent minuloročných platieb kritizujú aj predstavitelia ďalších organizácií lekárov, nemocníc a zdravotných poisťovní.