Regióny Trnava

Trnavský samosprávny kraj hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie mosta v Hlohovci

Zdroj: TASR / Jakub Kotian.

TRNAVA – Verejné obstarávanie (VO) na výber zhotoviteľa rekonštrukcie cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci spustil v piatok Trnavský samosprávny krajZdroj: TASR / Jakub Kotian. (TTSK). Práce by mali začať podľa predsedu kraja Jozefa Viskupiča na jar budúceho roka, sú rozvrhnuté na jeden a pol roka. Predpokladané náklady na opravu sú 4,9 milióna eur a TTSK ich plánuje financovať z eurofondov.

 

V záujme umožniť väčšiemu počtu uchádzačov zapojiť sa do VO a zároveň zvýšiť kvalitu ponúk, TTSK predĺžil zákonom stanovenú minimálnu lehotu na predkladanie ponúk do 12. januára 2021. V tomto období by malo krajské zastupiteľstvo rokovať aj o návrhu na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 “Rekonštrukcia mosta v Hlohovci bude časovo i technicky náročná. Po dokončení budú mať Hlohovčania k dispozícii nielen opravený most, ale aj nový plnohodnotný chodník a cyklotrasu po oboch jeho stranách,” informoval Viskupič.

Most, ktorý tvorí súčasť cesty II/513, je vo veľmi zlom technickom stave. Ak by sa podľa Viskupiča nepristúpilo k rekonštrukcii, jeho stav by sa mohol zhoršiť až na havarijný stupeň. V lete 2019 bolo v tejto súvislosti nevyhnutné z dopravy po ňom vylúčiť ťažkú nákladnú dopravu, ktorá odvtedy využíva obchádzkové trasy. “V priebehu komplexnej rekonštrukcie bude musieť dočasne dôjsť aj k úplnému vylúčeniu dopravy. V spolupráci so zhotoviteľom urobíme všetko preto, aby bol most uzavretý len na nevyhnutný čas,” dodal predseda TTSK.

Na základe výsledkov diagnostiky je možné nosnú konštrukciu mosta opraviť a zosilniť tak, aby bol úplne bezpečný. Nový statický systém nosnej konštrukcie výrazne predĺži životnosť stavby vďaka odstráneniu poškodených kyvných stojok. Kompletná výmena mostného zvršku sa bude týkať skorodovaného zábradlia, poškodenej monolitickej rímsy, vozovky, odrazných pruhov a ostatných poškodených častí, ktoré spôsobovali napríklad zatekanie nosnej konštrukcie.