Regióny Trnava

Trnavský kraj jednu školu zrušil, jednu zriadil a ďalším pozmenil názvy

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

TRNAVA – Od novembra ponesie osem stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) nové názvy. V zmysle platnej legislatívy dostali prívlastok podľa charakteristiky odborov vzdelávania. Zmeny odsúhlasilo stredajšie zasadnutie zastupiteľstva na svojom výjazdovom rokovaní v Piešťanoch.

 

Po novom budú fungovať Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku a Stredná odborná škola dopravy a služieb v Holíči, Stredná priemyselná škola technická na Komenského ulici v Trnave, Stredná priemyselná škola s vyučovacím jazykom maďarským a Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. Pozmenený názov dostanú aj Stredná odborná škola chemická v Hlohovci, Stredná odborná škola regionálneho rozvoja v Rakoviciach pri Piešťanoch a Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici.

Poslanci zároveň súhlasili so zriadením Školy umeleckého priemyslu na Nerudovej ulici v Hlohovci so študijnými odbormi grafický a fotografický dizajn. Dôvodom je, že v trnavskom regióne je záujem žiakov o štúdium umeleckých odborov. Škola začne fungovať od septembra 2020.

Zastupiteľstvo súhlasilo aj so zánikom Gymnázia Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským ku koncu augusta 2019. Školu zasiahli dlhodobo nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva v meste a skutočnosti, že škola už tri po sebe idúce roky neotvorila triedy prvých ročníkov a v školskom roku 2018/2019 už nemá žiadnych žiakov. Po zrušení školy sa prípadní záujemcovia o štúdium na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským budú môcť prihlásiť na niektoré z gymnázií v okolitom regióne (Dunajská Streda, Šamorín, Komárno, Nové Zámky, Galanta).