Regióny Trenčín

Trenčianska nemocnica vyhlásila súťaž na stavebné práce za viac ako 10 mil. eur

Zdroj: FB / Fakultná nemocnica Trenčín - oficiálna stránka

TRENČÍN – Fakultná nemocnica Trenčín vyhlásila verejnú súťaž na stavebné práce. Nemocnica má mať nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky takmer 10,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

 

Pri zákazke modernizácie Fakultnej nemocnice Trenčín má ísť o riešenie, ktoré radikálnym spôsobom zvyšuje prevádzkový, hygienický a stavebno-technický štandard formou vybudovania tzv. medicínsko-technického bloku, v ktorom budú sústredené náročné oddelenia. “Súčasťou zákazky je spracovanie predbežného technického návrhu, ktorého súčasťou je aj harmonogram prác. Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha, tzv. naprojektuj a postav,” uvádza sa v súťažných podkladoch. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Nemocnica požaduje zábezpeku ponuky vo výške 500-tisíc eur. Zákazka má trvať 18 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 28. januára tohto roka.