Bánovce nad Bebravou Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Regióny Trenčín

Trenčania pozor. V piatich okresoch vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

ilustračná foto Zdroj: archív

TRENČÍN – V piatich okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) platí na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.

 

Na základe rozhodnutia Okresných riaditeľstiev HaZZ platí od 10. augusta čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okresoch Partizánske, Prievidza a Bánovce nad Bebravou, od 11. augusta v okresoch Považská Bystrica a Púchov.

V tomto čase je v lesoch zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Rovnako je zakázané vypaľovať porasty, slamu a iný biologický odpad, i zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.