Domáce Spoločnosť

Testovali prvákov. Pohybové výsledky sú v porovnaní s minulosťou omnoho horšie

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Jozef Ďurník

BRATISLAVA– Silovo-statické schopnosti, vytrvalosť, rýchlostno-silové schopnosti, ale aj úroveň pohyblivosti robia prvákom v základných školách v porovnaní s minulosťou väčšie problémy. Vyplýva to z výsledkov testovania pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka základných škôl, ktoré vo štvrtok predstavila na tlačovej konferencii v Bratislave ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). 

 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov pozostávalo z viacerých častí. Išlo o telesnú výšku a hmotnosť, výdrž v zhybe nadhmatom, ľah-sed za jednu minútu, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov, skok do diaľky z miesta, 4 x 10 metrov člnkový beh, predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, kotúľanie troch lôpt, vlajková naháňačka. Lubyová skonštatovala, že medzi krajmi nie sú výrazné rozdiely.

“V štandarde dosahujú súčasní prváčikovia v základných školách horšie výsledky v pohybovej oblasti v porovnaní s minulosťou,” povedal dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove Pavel Ružbarský. Podľa jeho slov najväčší úpadok nastal u žiakov v rýchlostno-koordinačných schopnostiach.

Výsledky sú zlé

Chlapci dosiahli horšie výsledky vo všetkých štyroch možných porovnateľných testoch ako pred vyše dvomi desaťročiami. Z výskumu spred štyroch desaťročí je u chlapcov možné porovnať len úroveň rýchlostno-silovej schopnosti, ktorá je rovnako v súčasnosti výrazne horšia. Pri porovnaní celonárodného testovania s normami pre českú populáciu z roku 1996, ktoré sa tvorili sčasti aj z výsledkov výskumov na Slovensku, dosahuje súčasná populácia sedemročných chlapcov v porovnateľných testov podpriemerné, dokonca až výrazne podpriemerné výsledky.

V rýchlostno-silovej schopnosti dosahujú podpriemerné, v silovo-vytrvalostnej schopnosti priemerné a v rýchlostno-koordinačnej schopnosti výrazne podpriemerné hodnotenie.

Ilustračné foto. Zdroj: archív

Výsledky testov z celonárodného testovania, ktoré sa môžu porovnávať s výsledkami z rokov 1993 – 1994 naznačujú, že dievčatá sú rovnako horšie vo všetkých štyroch možných sledovaných testoch. Aj u nich možno porovnať spred 40 rokov len úroveň rýchlostno-silovej schopnosti, pričom ide o výrazne horší výsledok. Podľa rezortu školstva, keď sa porovnávajú výsledky celonárodného testovania s normami pre českú populáciu z roku 1996, ktoré sa tvorili sčasti aj z výsledkov výskumov na Slovensku, dosahuje súčasná populácia sedemročných dievčat v porovnateľných testov identické výsledky ako v prípade chlapcov. V rýchlostno-silovej schopnosti dosahujú podpriemerné, v silovo-vytrvalostnej schopnosti priemerné a v rýchlostno-koordinačnej schopnosti výrazne podpriemerné hodnotenie.

Cieľom je priviesť detí k športu

Zámerom ministerstva školstva je prostredníctvom národného testovania zistiť pohybovú výkonnosť detí v SR, priviesť ich k športu a zároveň zvýšiť pravdepodobnosť identifikovania športovo nadaných detí.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl sa uskutočnilo začiatkom školského roka 2018/2019. Od tohto školského roka je testovanie povinné pre všetkých prvákov, následne absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v treťom ročníku. Osvedčenie o výsledkoch žiakov si môžu školy vytlačiť prostredníctvom informačného systému testovania žiakov ku koncoročnému vysvedčeniu.