Košice Regióny

Tenisový zväz začal výstavbu športového centra blízko Luníku IX. Košický magistrát hovorí o špekulatívnych dôvodoch

Slovenský tenisový zväz spustil výstavbu NTC na Popradskej ulici blízko Luníku IX. Zdroj: TASR –/ Františšek Iván

KOŠICE – Mesto Košice ma záujem o výstavbu Národného tenisového centra (NTC) v Košiciach, nesúhlasí však, aby to bolo na Popradskej ulici. Proti výstavbe v tejto lokalite sa v petícii vyslovilo 1 600 obyvateľov. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

 

Na minulotýždňovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach schválili poslanci možnosť, aby športový stánok vyrástol v lokalite na Myslavskej ceste. Slovenský tenisový zväz (STZ) toto rozhodnutie nerešpektoval a vo štvrtok 20. júna v pôvodnej lokalite na Popradskej spustil prípravnú fázu výstavby košického NTC. Viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda nevylúčil, že stavebník mohol začať s výstavbou aj zo špekulatívnych dôvodov.

„Ak by sa do 18 mesiacov od podpisu zmluvy nezačalo so stavebnými prácami, koncom uplynulého týždňa by NTC Košice skončila platnosť nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve mesta,“ dodal. Ako ďalej Gibóda uviedol, na to, aby sa stavba mohla nielen začať, ale aby sa v nej mohlo aj pokračovať, je potrebné vydanie troch stavebných povolení. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, zatiaľ vydal iba jedno stavebne povolenie, a to na vodné stavby.

Stavba bez stavebného povolenia

Aj z týchto dôvodov magistrát v piatok 21. júna vedeniu NTC Košice na valnom zhromaždení odovzdal dva listy. „V prvom boli vyzvaní, aby prehodnotili ďalšie pokračovanie prác, na ktoré nemajú udelené všetky stavebné povolenia. V ďalšom liste sme NTC Košice a STZ informovali o prijatom uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva Košice 19. júna, kde sme ich vyzvali k opätovnému rokovaniu o výstavbe NTC v lokalite Myslavská cesta,“ uviedol Gibóda.

Gibóda ma pochybnosti aj o finančnom krytí výstavby. Pôvodný rozpočet 10 miliónov eur, bol upravený na 15 miliónov a potom až na 30 miliónov eur. „Vláda má prefinancovať 60 percent nákladov na výstavbu košického NTC. Nevieme o žiadnom uznesení vlády, ktoré hovorí o tom, že vláda poskytne 18 miliónov eur košickému NTC, ktoré sa má stavať v rozpočtovom náklade 30 miliónov eur. Podľa nám dostupných informácií platí, že vláda vyčlenila na účel výstavby NTC deväť miliónov eur z upraveného rozpočtu 15 miliónov eur. Vláda si zatiaľ plní svoj finančný záväzok k dohodnutom variante výstavby NTC,“ dodal Giboda.