SMK

SMK: Správa o menšinách neobsahuje zmeny vo volebnom práve

BRATISLAVA 29. mája (SITA) – Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014, ktorú v stredu 27. mája schválila vláda, neobsahuje zmeny o podmienkach výkonu volebného práva prijaté parlamentom v zákone vlani v máji . Práve tieto zmeny sú podľa Strany maďarskej komunity (SMK) jediné pozitívne v uplynulom roku, ktoré posilnili používanie jazyka menšín, uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla Helena Fialová z SMK. “Správa hneď na začiatku vymenúva zmeny v právnych predpisoch, týkajúce sa menšín, avšak je zaujímavé, že tieto zmeny autori nezahrnuli. Hlavným nedostatkom dokumentu je teda to, čo z neho chýba,” píše sa v stanovisku.

SMK pripomenula, že práve na jej návrh sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní dostalo do návrhov ministerstva vnútra viacero opatrení, ktoré mali používanie jazykov menšín posilniť. Išlo o vydanie dvojjazyčných volebných preukazov, dvojjazyčné písomné informácie vo volebných miestnostiach či nápisy v národnostnom jazyku.

Jednou z hlavných úloh povereného splnomocnenca vlády pre menšiny podľa SMK je, aby ako poradný orgán vlády poskytoval kabinetu rady pri riešení problémov národnostných menšín. “V správe sú však najskromnejšie popísané práve existujúce problémy,” upozornila Strana maďarskej komunity. Dodala, že bez nastolenia skutočných problémov je ťažké navrhnúť ich riešenia a poskytnúť vláde rady v tejto oblasti. “Viacročná činnosť splnomocnenca vlády potvrdzuje, že zapojenie národnostných menšín do zákonodarstva, čo vyžadujú aj medzinárodné zmluvy, súčasná inštitucionálna štruktúra nie je schopná zabezpečiť. Súčasný systém slúži skôr na zametanie problémov pod koberec a nie na riešenie nárokov menšín,” uzavrela strana.

Správa o postavení a právach menšín za minulý rok, ktorú v stredu vláda schválila, pochádza z dielne Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Podľa úradu podáva komplexný obraz o postavení a dodržiavaní práv príslušníkov menšín žijúcich na Slovensku, garantovaných Ústavou SR, medzinárodnými dohovormi a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Poskytuje informácie o používaní jazykov menšín, výchove a vzdelávaní ich príslušníkov, kultúre či participácii na riešení veci verejných za rok 2014.