Miroslav Beblavý

Beblavý chce širší register konečných užívateľov výhod

Vyšlo aj v EKO

BRATISLAVA 2. júla (SITA) – Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý navrhuje, aby boli v registri konečných užívateľov výhod zapísané aj zdravotné poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Takýto pozmeňujúci návrh podal v parlamentnej rozprave k vládnemu návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní. Cez register konečných užívateľov výhod by totiž podľa opozičného poslanca mal byť dohľadateľný každý, kto bude nadobúdateľom privatizovaného majetku, majetku štátu, verejnoprávnych inštitúcií, územnej samosprávy, dotácií či prostriedkov Európskej únie. Princípy efektívnosti a transparentnosti navrhuje Beblavý premietnuť aj do zákonov upravujúcich banky, konkurz a reštrukturalizáciu, aj činnosť súkromných zdravotných poisťovní.

Poslanec Beblavý upozornil na to, že spoločná správa ničí a komplikuje celý zákon o verejnom obstarávaní. Podľa neho 98 percent ustanovení zo spoločnej správy so schránkovými firmami nijako nesúvisí. Tvrdí, že novela zákona má kompletne nanovo zmeniť ustanovenia o elektronickom trhovisku. “Takto sa mení nanovo zásadný nástroj vlády,” povedal. Kritizuje tiež to, že advokátske služby sa už nebudú musieť obstarávať formou súťaže. Nesúhlasí so zdôvodnením, že advokátske služby môžu poskytovať len advokáti. “To nemá nič spoločné s tým, či sa má súťažiť,” povedal Beblavý.

Elektronické trhovisko označil Beblavý za veľmi dobrú vec, ktorú treba rozvíjať. Tvrdenia Smeru-SD o tom, aké úspory prináša tento inštitút, označil za totálne nepravdivé. “Nevieme, či elektronické trhovisko úspory prináša alebo nie,” upozornil. Tento systém však podľa neho nefunguje dobre, lebo ide o užívateľsky nepriateľský a komplikovaný systém. Za chybu označil Beblavý to, že štát zadal zákazku na elektronické trhovisko jednej súkromnej firme.

Krátko po 12:00 predseda parlamentu Peter Pellegrini vyhlásil obedňajšiu prestávku. Popoludní čaká parlament obligátna štvrtková Hodina otázok.

čítať viac

Sieť chce posilniť účasť verejnosti pri tvorbe zákonov

BRATISLAVA 18. mája (SITA) – Nezaradený poslanec NR SR a podpredseda Siete Miroslav Beblavý podal šesť zásadných pripomienok k návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní. Cieľom pripomienok je vytvoriť podmienky pre zjednodušenie súčasného právneho poriadku, ako aj pre jeho skvalitnenie.

Sieť sa stotožňuje s názorom Ministerstva spravodlivosti SR, že právne predpisy sú určené nielen pre tých, ktorí ich aplikujú pri každodennej práci, ale ich znenie by malo byť zrozumiteľné a prehľadné aj pre jednotlivca, ktorého práva a povinnosti, či iné právne vzťahy upravujú.

Práve preto však považuje za nevyhnutné, aby bola právna úprava kľúčových zákonov aspoň na jeden rok stabilná. „Nie je totiž spravodlivé, ak štát na jednej strane tvrdí, že neznalosť zákona neospravedlňuje, ale na druhej strane ten istý zákon neváha zmeniť napríklad aj päťkrát ročne, napríklad zákon o sociálnom poistení v roku 2014,“ vysvetlil Beblavý. Sieť preto navrhuje, aby nové zákony týkajúce sa obcí, miest, živnostníkov a iných podnikateľov, ako aj akékoľvek zmeny daní a odvodov nadobúdali účinnosť len k 1. januáru kalendárneho roka. Výnimkou by bolo len skrátené legislatívne konanie v prípade nepredvídaných udalostí.

Problémom v slovenskej legislatíve však podľa podpredsedu Siete nie je iba nadmerná tvorba zákonov na úrovni ministerstiev, ale aj viacnásobné pozmeňujúce návrhy poslancov v parlamente. Návrh zákona tak niekedy vchádza do parlamentu na dvoch stranách, no vychádza na desiatich, pričom nové znenie môže obsahovať vážne problémy. „Sieť preto žiada, aby posledná fáza pred schválením návrhu zákona v parlamente prebiehala až na ďalšej schôdzi. Mesačná pauza medzi druhým a tretím čítaním by predstavovala čas, keď by návrh zákona bol hotový aj so všetkými schválenými pozmeňujúcimi návrhmi. Verejnosť a odborníci by tak mali možnosť upozorniť na chyby a skraty, ale aj lobistami pretlačené zlé návrhy ešte pred definitívnym schválením zákona. Návrh by v tom prípade bolo možné ešte včas opraviť,“ argumentuje Beblavý.

Tvorba zákonov by ďalej podľa názoru Siete nemala byť výlučne záležitosťou ministerských úradníkov, ale priestor pre vyjadrenie svojho názoru by mala dostať aj verejnosť. Žiada preto zakotviť priamo do zákona inštitút hromadnej pripomienky, ktorý je dnes uvedený len v interných pravidlách vlády. Tento nástroj pomohol v minulosti napríklad zastaviť odobratie rodičovského príspevku pracujúcim mamám. Ak sa s pripomienkou verejnosti stotožní viac než 500 osôb, ministerskí úradníci majú povinnosť jej obsah prerokovať a nájsť so zástupcom verejnosti riešenie. Sieť preto navrhuje jej zákonnú úpravu tak, aby pri porušení povinnosti prerokovať pripomienku mohol nápravu zjednať súd.

Sieť rovnako navrhuje, aby hromadnú pripomienku mohli občania podať aj proti návrhu zákona nachádzajúcemu sa v parlamente, pretože pozmeňujúcimi návrhmi sa jeho obsah môže podstatne zmeniť. Prerokovanie pripomienky by sa v tomto prípade uskutočnilo v príslušných parlamentných výboroch, a to pod dohľadom verejnosti.

„Sieť verí, že tieto návrhy môžu pomôcť zjednodušiť súčasný právny poriadok a lepším zapojením verejnosti do tvorby zákonov ho budú môcť aj skvalitniť,“ uzatvára Beblavý.

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo nový zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a predložilo ho do pripomienkového konania. Nová norma definuje základné princípy a pravidlá pri tvorbe právnych predpisov, čím by sa mala zvýšiť ich úroveň. Mala by priniesť aj prehľadnejší proces verejného pripomienkovania. Zároveň upravuje pravidlá pre Zbierku zákonov, pričom na základe tohto zákona vznikne oficiálna záväzná elektronická Zbierka zákonov, ktorá bude rovnocenná papierovej podobe.

Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu.