Bánovce nad Bebravou Regióny Trenčín

Symbolický základný kameň Bánoviec nad Bebravou prechádza obnovou

Zdroj: banovce.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Jedna z novodobých dominánt Námestia Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou prechádza obnovou. Okrem symbolického základného kameňa mesta, ktorý samospráva osadila v roku 2017 pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky, prejde úpravou i jeho okolie. Informovalo mesto v tlačovej správe.

 

 “Kruhové priestranstvo okolo kameňa sa oživí kvetinovou výsadbou a renováciou prejde aj poškodená pamätná tabuľa s úryvkom textu prvej písomnej zmienky z listiny uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1232, v ktorej sa píše: všetkým v Kristu veriacim pozdravenie a všetko dobré súčasníkom aj budúcim, idúc na potok Bebrava, s ním susedí osada Ben a končí sa ohraničenie donácie,” spresnila bánovská samospráva.

Listina z 13. storočia je podľa nej najstarším zachovaným písomným dôkazom o meste, no mnohí historici predpokladajú existenciu osady Ben už v skorších dobách. Pripomienku dôb minulých s nádychom stredoveku prinesie obyvateľom i návštevníkom Bánoviec nad Bebravou pripravovaný festival Villa Ben, ktorý sa uskutoční 17. augusta v mestskom parku.