Košice Regióny

Súčasťou osláv Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach je aj vedecká konferencia

Zdroj: TASR –/ Františšek Iván

KOŠICE – Súčasťou osláv 70. výročia založenia Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je aj dvojdňová vedecká konferencia. Pod názvom História a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody sa začína vo štvrtok. TASR o tom informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan.

 

Prednášky sú rozdelené do šiestich blokov s názvami História a súčasnosť botaniky, Ekologické a environmentálne štúdie, Taxonómia a biodiverzita, Manažment zbierok v arborétach a botanických záhradách, Experimentálna botanika a Vzdelávanie, bioinformatika. Prednášajúcimi budú významné osobnosti botaniky pôsobiace na Slovensku i v zahraničí. „Súčasťou konferencie bude aj posterová sekcia, do ktorej je prihlásených 16 posterov,“ povedal riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi. Okrem iného zahŕňa aj exkurziu či ochutnávku chilli papričiek v rámci výstavy jesenných plodov v botanickej záhrade. Široká verejnosť ich môže degustovať v sobotu (5. 9.).

Podľa jeho slov mala história košickej botanickej záhrady svoje lepšie aj horšie obdobia, pričom sa menilo jej postavenie, ciele aj zámery ďalšieho rozvoja. V súčasnosti je vedecko-pedagogickým pracoviskom UPJŠ. „V zmysle medzinárodnej Konvencie o biologickej diverzite je hlavnou náplňou vedeckovýskumná činnosť zameraná na sústreďovanie a štúdium genofondu ohrozených a bežných druhov celého sveta so špeciálnym zameraním na ohrozené druhy karpatsko-panónskeho regiónu,“ spresnil Mártonfi.

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach začala písať svoju históriu 5. mája 1950 ako Botanický ústav Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Súčasťou univerzity sa stala v roku 1964. S rozlohou 30 hektárov, skleníkmi na ploche 3500 metrov štvorcových a zbierkovým fondom vyše 4000 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku.