Spoločnosť Top Zahraničné

Štúdia odhalila hrozivé čísla. Vedci rátajú s 280 miliónmi utečencov po celom svete

Vedci rátajú s tým, že kvôli globálnemu otepľovaniu opustí svoje domovy až 280 miliónov ľudí. Ilustračné foto: pixabay

BRATISLAVA – Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) dvíha varovný prst. Vedci odhadujú, že pri globálnom oteplení maximálne o dva stupne Celzia sa zdvihnú hladiny morí a to spôsobí, že svoje domovy opustí až 280 miliónov ľudí.

 

Podľa osobitnej správy o oceánoch a celosvetových zásobách ľadu budú nízko položené miliónové mestá a ostrovné štáty do roku 2050 aj pri optimistických odhadoch emisií CO2 vystavené mimoriadnym prírodným udalostiam. Budú to napríklad hurikány a záplavy.

Okrem USA budú obzvlášť postihnuté pobrežné metropoly Číny a Indie. Aj keď by do roku 2100 muselo opustiť svoje domovy “len” 50 až 100 miliónov ľudí, aj “tak by to predstavovalo veľké ľudské utrpenie”, povedal riaditeľ americkej organizácie Climate Central, Ben Strauss.

Podľa IPCC môže hladina morí do 80 rokov stúpnuť aj o jeden meter, pokiaľ sa neurobí nič proti vypúšťaniu emisií CO2. Ročné škody spôsobené záplavami môžu v tom istom časovom období ročne narastať až tisícnásobne. Osobitnú správu “Oceán a kryosféra v oblasti zmeny klímy” (“The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”) IPCC oficiálne predstaví 25. septembra.

Podľa IPCC môže hladina morí do 80 rokov stúpnuť aj o jeden meter, pokiaľ sa neurobí nič proti vypúšťaniu emisií CO2. Ilustračné foto: pixabay

Hladiny morí budú stúpať po stáročia

Podľa expertov bude hladina morí stúpať aj niekoľko storočí a to aj napriek tomu, že sa podarí globálne otepľovanie zastaviť.

Oceánograf Detlef Stammer z univerzity v Hamburgu v stredu v Berlíne uviedol, že bude trvať 1000 rokov, pokým sa hĺbka oceánov prispôsobí novej atmosfére. “My máme v rukách to, či bude hladina morí stúpať stále rýchlejšie a extrémnejšie – alebo či bude možné tento nárast zabrzdiť.”

Morský biológ a expert z IPCC Hans-Otto Pörtner zdôraznil, že zmeny oceánov, tak ako aj zmenšujúce sa ľadovce v Grónsku a Antarktíde, sa dotýkajú všetkých ľudí a to prostredníctvom extrémneho počasia a podnebia, zdravia a kultúry, ale tiež zásobovania potravinami a vodou.

V pobrežných mestách budú hroziť obrovské záplavy. Ilustračné foto: pixabay

Glaciologička (zaoberá sa výskumov ľadovcov) Angelika Humbertová z Helmholtzovho centra pre polárny a morský výskum vysvetlila: “Ktoré pobrežné oblasti sveta budú v budúcnosti obývateľné, bude závisieť od toho, ako výrazne sa budú zmenšovať ľadové vrstvy v Grónsku a Antarktíde.”

Súčasný stav výskumu ukazuje, že ľadové pokrývky strácajú na objeme a tento proces sa v budúcnosti ešte zrýchli. Teraz je rozhodujúce zmierniť otepľovanie oceánov a atmosféry. A preto treba reálne znížiť produkciu skleníkových plynov.

Všetko závisí od toho, ako rýchlo sa budú topiť ľadovce v Grónsku a na Antarktíde. Ilustračné foto: pixabay