Domáce Spoločnosť

Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa upozorňuje študentky, že im nárok na materské automaticky nevzniká. Ich nárok na materské je podmienený okrem iného platením poistného do Sociálnej poisťovne, a keďže študenti stredných a vysokých škôl poistné na žiadny druh sociálneho poistenia platiť nemusia (a neplatí ich za nich štát), dávku zo Sociálnej poisťovne dostať nemôžu.

 

“Študentke vznikne nárok na materskú dávku len za predpokladu, že je popri štúdiu zamestnaná (a z predmetnej činnosti jej vyplýva povinné nemocenské poistenie) alebo si platí v Sociálnej poisťovni poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie sama,” informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Nárok na materské je podmienený existenciou nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytovanie materského alebo trvaním ochrannej lehoty k tomuto dňu. Pritom nemocenské poistenie musí trvať aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom (do uvedeného obdobia možno započítať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie v priebehu dvoch rokov pred pôrodom). Ak sa rozhodne študentka pre dobrovoľné poistenie, musí ešte splniť aj podmienku riadneho a včasného platenia poistného.

Pri dobrovoľnom nemocenskom poistení sa výška materskej dávky vypočíta z vymeriavacieho základu, z ktorého poistenec platí poistné len vtedy, keď poistenie trvá aspoň 26 týždňov. Ak je poistné obdobie kratšie, materské vypočíta Sociálna poisťovňa vždy z minimálneho vymeriavacieho základu (v súčasnosti 506,50 eura), a to bez ohľadu na to, z akej sumy si reálne študentka (resp. iná dobrovoľne poistená osoba) poistné platila.

V uplynulom roku vyplatila Sociálna poisťovňa priemerne mesačne 34 565 materských dávok v priemernej výške 722,75 eura.