Bratislava Regióny Top

Prázdniny skončili aj na cestách. Bratislavčanov čaká skúška trpezlivosti

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Začiatok školského roka je už tu. Ako už býva zvykom, samosprávy v mestách sa snažia väčšinu opráv urobiť počas dvoch mesiacov letných prázdnin, kedy sa v uliciach nepohybuje tak veľa áut. Napriek tomu sa v hlavnom meste vo veľkom opravuje, rekonštruuje a stavia. Uzávery ovplyvnia premávku v Bratislave na dlhšie obdobie. Obyvateľom teda neostáva nič iné iba sa obrniť trpezlivosťou a do práce vyraziť radšej o čosi skôr.

 

Po dvoch mesiacoch sa študenti základných, stredných škôl opäť posadili do lavíc, čím sa začal kolotoč desaťmesačného školského roka. Pre Bratislavu začiatok školského roka pravidelne znamená nekonečné kolóny a nápor áut, ktoré musia cesty zvládať. Po lete sa totiž do hlavného mesta vrátili všetci jej obyvatelia, ktorí boli počas viacerých týždňov rozlezení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V hlavnom meste sa snažia vždy zabezpečiť najväčšie opravy ciest počas leta. S tým pokračuje aj súčasný primátor Matúš Vallo. Mnohé však budú pokračovať aj po lete, čo ovplyvní premávku. Ide napríklad o rekonštrukciu “rondelu” pod Prístavným mostom, výstavbu D4R7 a nového mestského bulváru na Mlynských Nivách, či modernizáciu dúbravsko-karloveskej radiály. 

Výstavba novej autobusovej stanice a nového mestské bulváru na Mlynských Nivách začala 15. februára tohto roku. V rovnaký čas sa spustili aj obmedzenia pre výstavbu D4R7, s ktorými súvisí aj rekonštrukcia kruhového objazdu pod Prístavným mostom.

Rondel pod Prístavným mostom bude čoskoro minulosťou. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček 

Viaceré rozsiahle opravy

Pred začiatkom letných prázdnin, v sobotu 22. júna, začala aj najväčšia oprava električkovej trate – modernizácia dúbravsko-karloveskej radiály. Tá pozostáva z viacerých etáp, pričom teraz prebieha prvá a druhá súčasne – výmena koľají v úseku od Molecovej až po Damborského. Vytvoria sa aj nové zastávky či sa zrekonštruujú obratiská električiek. Všetky tri tieto veci majú jedno spoločné – rozsiahle dopravné obmedzenia. Podľa komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu všetky tieto výstavby napredujú. “Mlynské Nivy pokračujú v budovaní komunikácií, kde za participácie mesta dôjde k viacerým úpravám v prospech mäkkých módov dopravy. Na rondeli pod Prístavným mostom (napojenie R7) sa pracuje, boli spustené dve vetvy a pokročilo sa k ďalšej fáze uzávierok – ich rozsah sa bude neskôr iba zmenšovať. V Karlovej Vsi sa intenzívne pracuje na stavbe, práce dozorujú poverení zástupcovia mesta,” uviedli z magistrátu.

Podľa prvotného plánu však mala prvá etapa od Molecovej po obratisko Karlova Ves trvať zhruba do konca septembra a premávka električiek by sa tam mala spustiť. Už teraz sa vie, že sa to nestihne. Dôvodom je, že počas rozkopávok na koľajisku našli inžinierske siete, pričom nevedia, komu patria. Z toho dôvodu práce nenapredujú tak, ako na začiatku. “Táto situácia mala dopad aj na zmenu projektov rekonštrukcie, ktoré podliehajú schvaľovaciemu procesu, a tým pádom mala dopad aj na následnosť ostatných vykonávaných činností,” uviedol primátor Matúš Vallo. Museli tak aktualizovať harmonogram prác. Preto začnú prv dokončovať rekonštrukciu od Karlovej Vsi po Dúbravku, ktorá je braná ako druhá etapa výstavby.

“Oproti pôvodnému plánu sa začalo skôr pracovať na úseku od obratiska po Harmincovu, aby stavebné mechanizmy ani pracovníci neboli viazaní zdržaním prác v Karlovej Vsi a aby sme včas identifikovali možné problémy s neznámymi inžinierskymi sieťami, aké sa vyskytli v prvej etape. Zároveň však musíme posunúť aj termín spojazdnenia obratiska. Maximálne zdržanie prvej etapy bude do konca októbra tohto roku, o presnom dátume spustenia naďalej s dodávateľmi rokujeme a budeme sa o jeho skoršie otvorenie snažiť aj počas samotných stavebných prác,” deklaroval Vallo.

Pre zmenu harmonogramu práce budú naďalej v Karlovej Vsi a Dúbravke platiť obmedzenia, ktoré znížia komfort pre individuálnu dopravu, a môžu spôsobiť aj rozsiahle kolóny.

Pri rekonštrukcii dúbravsko-karloveskej radiály narazil magistrát a zhotovitelia na problém. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Dlho nesplnený sľub

Začiatkom modernizácie dúbravsko-karloveskej radiály sa mala zmeniť aj hlavná cesta z Dúbravky na nájazd na diaľnicu. Tým mali byť obyvatelia Dúbravky zvýhodnení pred obyvateľmi Lamača, ktorí na diaľnicu idú z hlavnej cesty. Dlho sa tak nestalo. Keď na to na začiatku prázdnin glob.sk upozornil, hovorca mesta Peter Bubla deklaroval, že tak bude urobené do 15. júla. Nestalo sa tak. Podľa magistrátu celý zámer zdržal administratívny proces spojený so zmenou dopravného značenia. Jedným z dôvodov má byť aj dovolenkové obdobie. To sa však zmenilo vo štvrtok 29. augusta. Skoro ráno sa začala meniť hlavná cesta, ktorá je na nájazde na diaľnicu po novom z Dúbravky. Teda magistrát po týždňoch čakania splnil to, čo sľúbil – zvýhodnil obyvateľov Dúbravky. V súčasnosti budú prvé tri mesiace testovacie.

Zdroj: FB/Mestská časť Bratislava-Dúbravka

“Dôvodom pre realizáciu tohto skúšobného opatrenia bola nevyhovujúca situácia, kedy malé množstvo vozidiel smerujúcich z ulice Janka Alexyho k ŽST Lamač v rámci dávania prednosti v jazde blokovalo výjazd na D2 od Dúbravky, čím dochádzalo k vytváraniu dlhých kolón a nevyužívaniu pripájacieho jazdného pruhu v stúpaní vjazdu na diaľnicu v smere do centra,” vysvetlil starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Od utorka 27. augusta spustil magistrát obmedzenia z dôvodu prác na križovatke Harmincova x M. Schneidera-Trnavského. “Zrušené bude ľavé odbočenie z Harmincovej v smere do Karlovej Vsi a ľavé odbočenie z M. Schneidera-Trnavského v smere z Karlovej Vsi. Vodičky a vodiči sa budú môcť otočiť na prejazde pri Hanulovej. Prejazd križovatkou po M. Schneidera-Trnavského v smere z Karlovej Vsi do Dúbravky bude iba v jednom jazdnom pruhu. Vodičov v týchto úsekoch prosíme o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť,” vysvetľuje magistrát. Tým pádom, ak by do začiatku školského roka nezmenili hlavnú cestu od Dúbravky na obchvat, tak by hrozil dopravný kolaps z tejto mestskej časti do centra.

Zmena sa dotkne vodičov idúcich z Karlovej Vsi do Dúbravky, aj opačne. Zdroj: FB / Bratislava – hlavné mesto SR

Viaceré rozkopávky

Okrem nich však v hlavnom meste prebehli viaceré opravy ciest. Jednou z nich je aj rekonštrukcia optickej siete v Starom Meste, kde je čiastočne uzatvorená Jozefská ulica v úseku pred križovatkou s Námestím 1. mája. Tú by mali dokončiť v polovici septembra. Približne v rovnakom čase by mala byť ukončená aj rekonštrukcia plynovodu, ktorá spôsobila dopravné obmedzenia (uzatvorenie) Drotárskej cesty a Matúšovej ulice v bratislavskej Mlynskej doline.

Pre modernizáciu dúbravsko-karloveskej radiály sú obmedzenia aj na ceste v smere od Karlovej Vsi do Dúbravky a naopak. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Sme teda pripravení na začiatok školského roku? Magistrát predpokladá rovnaký scenár, ako sa udial po minulé roky. “Nakoľko sa začiatkom každého školského roka počet vozidiel na cestách Bratislavy zvyšuje a nakoľko v špičkových hodinách je väčšina hlavných komunikácií vyťažená na viac ako 100 %, predpokladáme, že sa udeje rovnaký scenár ako po minulé roky – oproti prázdninám sa budú vytvárať na vstupe do Bratislavy rozsiahle kongescie cestujúcich, ktorí budú prichádzať do Bratislavy,” napísali. Avšak, mesto podľa ich slov plánuje postupne realizovať BUS pruhy, aby veľké množstvo áut v uliciach Bratislavy mali čo najmenší dopad na pravidelnosť MHD. A tá je pre mesto základným dopravným systémom. 

Galéria
Pre modernizáciu dúbravsko-karloveskej radiály sú v Karlovej Vsi a v Dúbravke viaceré obmedzenia. V Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Rekonštrukcia sa dotkla aj individuálnej dopravy, museli totiž zúžiť pruhy. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Obmedzenia sú aj pre výstavbu D4R7. Tá sa dotkla premávky popod Prístavný most. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Obmedzenia sú aj pre výstavbu D4R7. Tá sa dotkla premávky popod Prístavný most. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Na Mlynských Nivách sa stavia nový mestský bulvár a autobusová stanica. Pre individuálnu aj mestskú hromadnú dopravu je ulica zatvorená. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Mlynské Nivy po rozsiahlej rekonštrukcii. Zdroj: Hlavné mesto SR
Cez letné pázdniny sa rozhodli opraviť aj frekventovanú cestu vo Vajnoroch na Roľníckej ulici. Práce by mali byť ukončené k 1.9.2019. Zdroj: FB / Vajnory – dedina v meste
navigate_before
navigate_next