Bratislava Domáce Regióny Spoločnosť Top

Štedré odmeny pre predstavenstvo bratislavského podniku? Vallo sa bráni, že je to inak

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Desaťtisícové odmeny? Pre niektorých zamestnancov doslova sci-fi, v bratislavských mestských podnikoch zrejme bežná prax. Do viacerých redakcií totiž v stredu prišiel mail, v ktorom údajne jeden zo zamestnancov spoločnosti Metro Slovakia poukázal na vraj netradičnú situáciu. Členovia predstavenstva si mali schváliť odmeny v celkovej výške 60-tisíc eur. Mesto sa ale bráni, že situácia je iná. Kde je teda pravda?

 

Do redakcie Glob.sk včera v popoludňajších hodinách prišiel mail od Mareka, ktorý sa predstavil ako zamestnanec bratislavského mestského podniku Metro Bratislava. Ten na úvod mailu poukazoval na to, že na začiatku minulého roka nastúpil ako predseda predstavenstva spoločnosti Drahan Petrovič. Ten je okrem iného poslancom petržalského miestneho zastupiteľstva za Team Vallo, teda tím, ktorý zložil súčasný primátor v komunálnych voľbách. Podľa uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti z decembra minulého roka, ktoré bolo súčasťou spomínaného mailu, sa Petrovičovi mala navrhnúť odmena vo výške 20 900 eur.

V materiáli sa okrem iného píše, že všetky odmeny tak, ako boli predložené na rokovanie, boli navrhnuté Vallovým Magistrátom hlavného mesta SR. Obdobne vysokú odmenu mali podľa Mareka navrhnúť aj pre ďalšieho člena predstavenstva – Albína Mráza. Ten rovnako za Team Vallo kandidoval v komunálnych voľbách do petržalského zastupiteľstva, avšak neúspešne. Pre neho mali navrhnúť odmenu 18 900 eur. Rovnakú sumu malo vraj navrhnúť valné zhromaždenie spoločnosti aj pre Borisa Tahyho. Ten by mal byť nominantom na post člena predstavenstva ministerstva dopravy.

Zdroj: archív

Odmeny pre nič?

Čo má byť dôvodom takýchto obrovských odmien? Podľa materiálu to mal byť fakt, že Drahan Petrovič údajne poukázal na nevýhodné zmluvy so spoločnosťou AHOJ DEVELOPMENT. Tieto zmluvy mali byť uzatvorené k výstavbe bytového domu na Muchovom námestí 12. Mestskej firme sa malo podariť vyrokovať dohodu, podľa ktorej spoločnosti AHOJ DEVELOPMENT uhradí 50-tisíc eur (plus DPH) za prevod vlastníckych práv k danému projektu. Inými slovami, podarilo sa im zrušiť údajne nevýhodnú zmluvu s danou spoločnosťou. “Týmto krokom predstavenstvo zamedzilo faktickej strate práva nakladať so svojim nehnuteľným majetkom, ktorý má v súčasnej dobe hodnotu približne 2,5 – 3,5 milióna eur,” píše sa v materiáli.

Glob.sk vo veci oslovil aj samotnú mestskú firmu, do uzávierky na otázky neodpovedali.

Zdroj: archív

Je to inak, tvrdí mesto

Situácia s odmenami je podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu odlišná od verzie, ktorú poskytol v maile Marek. „V prvom rade, odmena doteraz nebola schválená a teda ani vyplatená. Na rozdiel od minulosti Metro dnes vykonáva reálnu činnosť (stavebný dozor na Dúbravsko-Karloveskej radiále, podklady pre podanie žiadosti o stavebné povolenie na pokračovanie električkovej trasy v Petržalke, zabezpečuje prípravu výstavby nájomných bytov na Muchovom námestí, atď.). Práve naštartovanie fungovania podniku bolo úlohou členov dočasného predstavenstva,“ povedal Bubla. Dvaja z uvedených členov predstavenstva sú nominanti mesta (Drahan Petrovič, Albín Mráz), dvaja ministerstva dopravy (Viktor Veselovský, Boris Tahy). Odmeny mali navrhnúť pre všetkých, nie selektívne len pre zástupcov mesta.

Situácia v spoločnosti Metro má byť odlišná od iných mestských podnikov. Jediný príjem všetkých členov predstavenstva je mesačná odmena vo výške 400 eur, na rozdiel od ostatných mestských podnikov, ktorých členovia predstavenstva, zodpovední zároveň aj za chod jednotlivých úsekov podniku, poberajú niekoľkonásobne vyššiu mesačnú odmenu. „Práve tento rozdiel zohľadňovali navrhnuté odmeny. K ich schváleniu zatiaľ nedošlo. Navrhnutá odmena preto zodpovedá práci, ktorú členovia predstavenstva reálne vykonali a vykonávajú, a zodpovedá tiež odmeňovaniu dočasných predstavenstiev v ostatných mestských podnikoch,“ dodal Bubla.

Podľa hovorcu mesta je celá situácia inak, ako tvrdí údajný zamestnanec mestskej firmy vo svojom maile. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Primátor Matúš Vallo sa následne k celej veci vyjadril aj na sociálnej sieti. Podľa jeho slov našli mestské podniky po ich nástupe do funkcie v rozklade. “V prípade Metra sa predchádzajúce vedenie pofidérnymi prevodmi zbavilo lukratívneho miliónového pozemku na Muchovom námestí,” uvádza Vallo. Ako dodal, rozhodli sa pre výmenu manažmentu a do vedúcich pozícii obsadili odborníkov. “Transparentnými výberovými konaniami,” podotýka Vallo. Poukazuje aj na to, že manažment podniku pracuje za 400 eur brutto, pre to navrhli také vysoké odmeny. “Ide o dorovnanie platu na zodpovedajúcu úroveň,” deklaruje. “S novým vedením ministerstva dopravy, ako akcionárom Metra, chceme po voľbách nastaviť štandardné odmeňovanie členov predstavenstva Metra, aby za prácu dostávali adekvátnu mzdu, ktorá nebude musieť byť kompenzovaná odmenami,” napísal primátor. Na porovnanie poukázal na to, že v prípade, ak by boli odmeny schválené valným zhromaždením, daní členovia predstavenstva by mali za posledných 9 mesiacov mesačný príjem vo výške 1861,19 € netto pre Petroviča a 1696,95€ netto pre zvyšných dvoch. Vrátane ich 400-eurového platu. Na záver dodal, že odmeny ešte nie sú schválené.