Domáce Spoločnosť Šport Top

Štát dovolil prenajať Tehelné pole za minimálne milión eur. Inkasovať bude Kmotríkova firma

BRATISLAVA – Národný futbalový štadión ešte za sebou nemá ani prvý riadny zápas a už sa hovorí o jeho prenájme. Vláda na svojom dnešnom zasadnutí schválila s pripomienkami dokument s názvom „Návrh základných podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme Národného futbalového štadióna.“ Ten okrem iného hovorí o tom, na čo sa má záujemca o prenájom pripraviť, koľko ho to bude stáť, a aké mu vyplývajú povinnosti. To, či štadión, ktorý je vo vlastníctve súkromného investora NFŠ, a.s. skončí nakoniec v rukách štátu a za akú sumu, však zatiaľ jasné nie je. 

 

Dokument na rokovanie vlády predložil rezort školstva. Spoločnosť NFŠ, a.s., za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík starší, môže štadión na základe neho prenajať. Urobiť tak môže ešte pred potencionálnym predajom a to za trhových podmienok, alebo poskytnúť užívacie alebo iné práva k akejkoľvek jeho súčasti. Ide napríklad o VIP boxy, reklamné plochy a priestory určené pre rýchle občerstvenia.

Súťaž na nájomníka má vyhlásiť NFŠ. V rukách má tiež následné uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Nájom sa vzťahuje na samotnú budovu štadióna, podzemné garáže a nákupné pasáže. Jeho doba sa predpokladá na štyri roky s opciou na ďalšie tri. Táto doba sa však ešte môže zmeniť pri stanovovaní podmienok samotného tendra.

Nebude to lacný špás

Nájomné bude pozostávať z fixnej a variabilnej zložky. Fixná suma má pritom tvoriť až 70 percent nájmu a jej výška má byť minimálne 1 milión eur ročne. Následne sa má každý rok zvyšovať o infláciu. “Podľa optimistického scenára sa očakávalo, že zisk z prevádzky Národného futbalového štadióna pred zdanením úrokmi a odpismi prekročí 1 mil. eur,” uvádzajú navrhovatelia. Peniaze by mali putovať do vrecka vlastníka Národného futbalového štadióna, ktorý znášal investičné náklady na výstavbu, teda NFŠ, a.s..

Zvyšných 30 percent nájmu má tvoriť variabilná zložka. Tá predstavuje obratové nájomné zodpovedajúce 50 percentám zo sumy, ktorá prekračuje ročné tržby dosiahnuté z prevádzky nájmu. Ak však budú tržby nízke, nemusí byť táto variabilná zložka vôbec naplnená.

Na Tehelnom poli sa zatiaľ odohral iba testovací zápas. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

Nájomcu čakajú povinnosti

Podľa dokumentu bude jednou z povinností nájomcu “na svoje náklady uzatvoriť v obvyklom rozsahu poistenie proti určeným poistným rizikám, a to až do obvyklej výšky poistného krytia a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v predmete nájmu do obvyklej výšky poistného krytia.” To má pokryť významnú časť technického vybavenia štadióna, ktorého hodnota je približne 21 miliónov eur.

Záujemcovia o prenájom štadióna musia tiež preukázať skúsenosti s prevádzkovaním športovej infraštruktúry s kapacitou minimálne 10 000 miest. A to v období troch rokov pred vyhlásením súťaže.

Vlastníka nečakajú žiadne ďalšie investície

Dokument zároveň hovorí o tom, že vlastník štadióna “má zabezpečovať iba, aby predmet nájmu bol spôsobilý na dohodnuté užívanie.”  Počas doby nájmu pritom nebude musieť vykonávať “ďalšie investície a to aj z dôvodu, že stav v akom bude predmet nájmu odovzdaný bude nájomcovi zrejmý a stavu predmetu nájmu bude zodpovedať aj výška nájomného.”

Vlastník štadióna nebude musieť robiť investície ani v prípade, že sa zmenia štandardy stanovené futbalovou úniou. Vynovené Tehelné pole má totiž po dokončení spadať do kategórie 4 v zmysle smernice UEFA z 1. mája 2018. Nie je však vylúčené, že tieto štandardy sa môžu kedykolvek zmeniť, hoci ministerstvo to nepredpokladá. “Realizácia úprav zameraných na dodržanie štandardov UEFA zostane na rozhodnutí vlastníka ako možnosť, nie ako povinnosť, avšak s deklaráciou ochoty vlastníka zvážiť realizáciu budúcich úprav za podmienky ekonomickej výhodnosti s cieľom udržať štandardy UEFA,” uvádzajú navrhovatelia.

Zdroj: Glob.sk I Dávid Duducz

To, či štadión kupíme, sa nevie

Vlastníkom štadióna je spoločnosť NFŠ, a.s. Tá realizovala aj jeho výstavbu a zabezpečovala financovanie. Jej akcionárom je ŠK Slovan Bratislava. Na čele predstavenstva spoločnosti je Pavel Komorník a členom dozornej rady Ivan Kmotrík starší. Dohoda je taká, že pokiaľ bude súkromný investor chcieť štadión predať, štát ho kúpi. Suma však nemala pôvodne presiahnuť 75,2 miliónov eur bez DPH, od ktorých mala byť ešte odpočítaná štátna dotácia vo výške 27,2 milióna eur.

Krátko pred dostavbou však kompetentní priznali, že výsledná suma bude vyššia. Investor o tom upovedomil aj rezort školstva, ktorý začal oprávnenosť týchto nákladov následne posudzovať. O výške dodatočne navýšených finančných prostriedkov musí však podľa nich rozhodnúť vláda. Rokovania o predaji štadióna do rúk štátu podľa nich momentálne neprebiehajú. Či sa tak nakoniec stane a kedy, zatiaľ jasné nie je. “Závisí to od uplatnenia opcie, je to na rozhodnutí vlastníka, či to buď dá štátu, alebo bude to vlastniť naďalej on sám,” povedala Lubyová. Známa nie je ani výsledná suma štadióna.

Galéria
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Národný futbalový štadión. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole. Zdroj: Glob.sk I David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prázdne tribúny na Tehelnom poli počas zápasu Európskej ligy s Besiktasom Istanbul. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Prípravný zápas ŠK Slovan Bratislava proti SK Sigma Olomouc. Na snímke futbalový zápas na Národnom futbalovom štadióne. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Cena nového futbalového stánku má byť približne 100 miliónov eur. Zdroj: Glob.sk / David Duducz
Fixná suma ročného nájomného má byť minimálne 1 milión eur. FOTO TASR – Pavel Neubauer
Na snímke Národný futbalový šštadión počas kontrolného dňa 12. decembra 2018 v Bratislave. FOTO TASR – Pavel Neubauer
Na snímke Národný futbalový šštadión počas kontrolného dňa 12. decembra 2018 v Bratislave. FOTO TASR – Pavel Neubauer
Na snímke Národný futbalový šštadión počas kontrolného dňa 12. decembra 2018 v Bratislave. FOTO TASR – Pavel Neubauer
Na snímke Národný futbalový šštadión počas kontrolného dňa 12. decembra 2018 v Bratislave. FOTO TASR – Pavel Neubauer
navigate_before
navigate_next