Bratislava Regióny Top

Starosta Ružinova ide do konfliktu s poslancami. Návrh rozpočtu predkladá v nezmenenej podobe

BRATISLAVA/RUŽINOV – V utorok 13.2.2018 bude Ružinov na druhý raz schvaľovať rozpočet pre rok 2018. Prvýkrát sa o to pokúšal pred dvomi mesiacmi, mestská časť je od tej doby v rozpočtovom provizóriu. To znamená, že Ružinov mohol v januári tohto roka hospodáriť s 1/12 bežných výdavkov plynúcich z rozpočtu pre rok 2017. Hrozí, že tak bude aj naďalej.

Starosta Ružinova Pekár totiž nezobral do úvahy decembrové uznesenie miestnych poslancov, ktorým presunuli finančné prostriedky v rozpočte a zároveň žiadali zapracovanie tejto zmeny do rozpočtu a predloženie pozmeneného návrhu na schválenie zastupiteľstvu. Rozpočet opäť predkladá v pôvodnej nezmenenej podobe.

Poslanec Tomáš Alscher to komentoval takto: „To, že starosta Pekár predkladá rozpočet v nezmenenej podobe je jasným signálom toho, že starosta prestal rešpektovať uznesenia zastupiteľstva a stavia sa k nim selektívne, krásnym príkladom sú dve právoplatné uznesenia na odvolanie členov predstavenstva spoločnosti Cultus, ktoré nerešpektoval a predstavenstvo funguje naďalej v nezmenenej podobe.”

Podľa hovorkyne Ružinova, Marianny Šebovej, už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 na návrh poslanca zastupiteľstvo zobralo z položky na prevádzku zariadení spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. sumu 60 000 €. Aj napriek tomu dokázala spoločnosť nie len prevádzkovať spoločenské a kultúrne domy v Ružinove, o ktoré sa stará, ale ich aj rekonštruovať.

Ak ale miestni poslanci zoberú spoločnosti pri schvaľovaní rozpočtu ďalších 250 000 € je to likvidačné nie z pohľadu usporiadavania podujatí, ale z hľadiska prevádzky spoločenských a kultúrnych domov. Týmto bude ohrozené fungovanie množstva súborov a divadiel, ktoré tu pôsobia (napr. Karpaty, Trávničiek, divadlá Tandem, Komedie) a zastavených množstvo podujatí a aktivít, ktoré Cultus prináša pre Ružinovčanov zadarmo (cvičenie senioriek, vzdelávacie podujatia pre deti, kiná pre deti a seniorov a ďalšie).”

Šebová informuje, že v minulosti mestská časť prevzala spod Cultusu Ružinov, a.s. Kultúrny dom Bulharská, keďže ho spoločnosť nedokázala rekonštruovať a prevádzkovať dnes je tento dom zatvorený a nefunkčný a ponúkaný na dlhodobý prenájom, čo MČ stojí ročne cca  50 000 €. Podobnej situácii vraj vystavujú poslanci Cultus Ružinov, a.s. a mestskú časť, ak vezmú 250 000 €.

Poslanec Alscher ale obhajuje, že Cultusu bude zobraté z prevádzkových nákladov a nie z peňazí určených na podujatia. „Návrh zobrať peniaze určené na prevádzkovú činnosť vychádza z toho, že Cultus za ostatné roky zvýšil príjmy z podnikateľskej činnosti, ktoré postačujú na potreby prevádzkovej činnosti. Zároveň máme za to, že nechceme aby Ruzinovčania prišli o svoje obľúbené podujatia, ktoré chceme podporovať aj naďalej.”

Šebová k rozpočtu ešte povedala: „Návrh rozpočtu, ktorý bol predložený na decembrové miestne zastupiteľstvo a je predložený aj na to zajtrajšie, bol tvorený v spolupráci s poslancami, jednotlivými odbormi, tak aby nebol likvidačný pre žiadnu z oblastí, ktoré zastrešuje mestská časť. Návrh na presunutie 250 000 € z oblasti kultúry do sociálnej oblasti prišiel až priamo na zastupiteľstve v decembri 2017.”

Poslanec Alscher na otázku, či sa nebojí, že Ružinov bude naďalej v rozpočtovom provizóriu, dodal: Po dohode s ostatnými poslancami budeme opäť predkladať náš pozmeňujúci návrh k rozpočtu, pričom budeme po rokovaniach s dotknutými pracovníkmi v oblasti sociálnych služieb v Ružinove predkladať aj konkrétny návrh alokácie prostriedkov. Pevne verím, že upravený návrh sa podari prijať a schváliť tak aj cely rozpočet.”

FOTO: MČ Ružinov, Tomáš Alscher